artikel

Regels kinderopvang vaak overtreden

Gezond werken

Bij toename van het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, neemt de kwaliteit van de opvang af. Dat bleek eerder dit jaar al uit het NCKO Kwaliteitsonderzoek. De ‘beroepskracht-kindratio’ bepaalt hoeveel kinderen van welke leeftijd er maximaal per pedagogisch medewerker in de groep mogen.

 

Deze ratio is opgenomen in het Convenant Kinderopvang waarin afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit voor kinderopvang. Het convenant bepaalt ook dat kinderopvangorganisaties die tien uur geopend zijn, hoogstens drie uren per dag minder medewerkers mogen inzetten dan volgens de beroepskracht-kindratio is vereist.

Alleen tussen half tien en half een ’s ochtends en tussen drie uur en half vijf ’s middags mogen er niet minder medewerkers worden ingezet. Tijdens deze uren moet de bemensing echt op volle sterkte zijn.

 

Signalen

ABVAKABO FNV zegt steeds vaker signalen te krijgen dat deze regels met voeten worden getreden. Naar eigen zeggen onderstreept de enquete dit; meer dan de helft van de ondervraagden staat tijdens de hierboven genoemde ‘verboden’ uren wel eens alleen. Er zijn zelfs gevallen dat medewerkers vijf uur lang alleen staan.

 

De pedagogisch medewerkers vinden dat ze onvoldoende tijd hebben voor ouders en kinderen als ze alleen staan (37 procent). Ruim 45 procent van de ondervraagden vindt bovendien dat ze tijdens de verboden uren in hun eentje onvoldoende kwaliteit kunnen bieden. Maar de vakbond is vooral verontrust door de zorgen van de pedagogisch medewerkers over de veiligheid van de kinderen (25 procent).

 

Scherper

”Onbegrijpelijk dat ouders genoegen nemen met onderbezetting – dus minder kwaliteit en minder veiligheid – terwijl zij alle uren volledig moeten betalen”, aldus Corrie van Brenk, bestuurder ABVAKABO FNV. ”Het wordt tijd dat de brancheorganisaties in de kinderopvang serieus werk gaan maken van de kwaliteitseisen en leden die daar niet aan voldoen, royeren.”

Daarnaast heeft ABVAKABO FNV staatssecretaris Dijksma opgeroepen de regels aan te scherpen en strenger toe te zien op naleving.

Reageer op dit artikel