artikel

Schuld en boete

Gezond werken

Geen preventiemedewerker aanstellen is een beboetbaar feit. In beleidsregel 33 is te lezen dat het niet hebben van een preventiemederwerker in eerste instantie een boete oplevert van €900,-. Voldoet men na een aanmaning van de Arbeidsinspectie nog niet aan de eis, dan krijgt men opnieuw een boete, dit maal van €1350,-. Daarna volgt een procesverbaal en moet men zich bij de rechter verantwoorden. De Arbeidsinspectie laat niet af totdat aan de wet is voldaan. Om te voorkomen dat het zover komt, is het dus beter als de werkgever gewoon een preventiemedewerker aanstelt. Heeft de werkgever minder dan 25 medewerkers, dan kan hij de taak van preventiemedewerker ook zelf op zich nemen. Daarvoor gelden dezelfde eisen als voor iedere andere preventiemedewerker: voldoende opleiding en voldoende beschikbare tijd voor de werkzaamheden.

Reageer op dit artikel