artikel

Stress: Nederland vergeleken met Europa

Gezond werken

Vergeleken met Europa, is het stressniveau in Nederland aan de lage kant: gemiddeld heeft 22 procent van de Europese werknemers last van stress, tegenover 16 procent in Nederland. Toch zijn de gevolgen ook bij ons aanzienlijk, aangezien maar liefst 34,6 procent van het verzuim wordt veroorzaakt door te hoge werkdruk en werkgerelateerde stress.

 

Mannen rapporteren op Europees niveau iets vaker stress dan vrouwen (23 procent tegenover 20 procent). In Nederland noemen vrouwen echter, vaker dan mannen, werkdruk en werkgerelateerde stress als reden van verzuim (36,4 procent tegenover 33,5 procent). Uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, hebben werknemers tussen 25 en 54 jaar het meest met stress te maken (24 procent). Op sectorniveau scoren de sectoren onderwijs & gezondheidszorg, overheidsdiensten en defensie het hoogst op werkgerelateerde stress. Verder laten de sectoren transport & communicatie, hotels & restaurants en landbouw een stijging van het aantal stressmeldingen zien. In Nederland gelden ook justitie en het bank- en verzekeringswezen als sectoren met een verhoogd stressrisico.

 

Wat kun je doen om het stressrisico te beteugelen? Een eerste oplossing ligt in het vergroten van de autonomie en de ontwikkelmogelijkheden van werknemers. Verder blijkt deeltijdwerk stressverlagend en dus zouden de mogelijkheden van parttime-contracten verder kunnen worden onderzocht. Andere belangrijke maatregelen zijn een zero-tolerancebeleid voor ongewenst gedrag, trainingen in fysieke en mentale weerbaarheid en oog hebben voor bore-out: stress die wordt veroorzaakt door onderbenutting van menselijke mogelijkheden.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel