artikel

De tijdbom van het korte verzuim

Gezond werken

Dat concludeert epidemioloog Petra Koopmans. Via ArboNed onderzocht ze de verzuimgegevens van 54.000 Nederlanders en beschreef haar bevindingen in haar proefschrift Recurrence of Sickness Absence. Ze promoveerde eind vorig jaar bij de Rijksuniversiteit van Groningen.

Haar conclusies zijn verrassend – en ook weer niet. Ze zijn verrassend omdat kort verzuim (minder dan een week) en lang verzuim (langer dan zes weken) verschillende oorzaken leken te hebben. Langdurige uitval duidt op medische problematiek en op slechte arbeidsomstandigheden, was de algemene opvatting. Daarentegen wijst veel kort verzuim op onvrede met het werk of op een slechte relatie met collega’s of de leidinggevende. Maar de Koopmans’ bevindingen wijzen dus in een andere richting. Zij vermoedt juist dat kort en lang dezelfde wortels hebben.

Sterk verband
Tegelijkertijd zijn de conclusies uit het proefschrift niet verrassend. Want dat veel korte ziekteperioden de poort open zetten naar langdurige uitval, ook dat was iets dat velen al vermoedden. Koopmans zelf ook. ‘Al voor we met het onderzoek begonnen, dachten we al dat er een verband zou zijn. We wisten alleen niet dat dit verband zo sterk was. Van iedereen die meer dan drie keer kort verzuimt, zal de helft uiteindelijk langdurig uitvallen. En maar liefst 61 procent vervalt in de komende jaren weer in frequent kort verzuim.’

Tijdbom
U leest het goed: ‘in de komende jaren’. Want met frequent kort verzuim wordt een soort tijdbom geactiveerd die minstens vier jaar door blijft tikken. Koopmans: ‘Als jij je in 2009 vier keer kort ziek heb gemeld, loop je zelfs in 2013 nog een verhoogd risico. Natuurlijk neemt de kans op verzuim door de jaren wel af, maar hij blijft groter dan normaal.’

Oorzaak
Over de oorzaak hiervan kan Koopmans alleen speculeren. ‘Misschien lijden die mensen aan bepaalde klachten. Of zijn ze juist gepreoccupeerd met lichamelijke symptomen. Misschien ook voelen ze weinig loyaliteit voor hun bedrijf en ligt de drempel om zich ziek te melden daardoor niet zo hoog. Daar gaan we de komende jaren onderzoek naar doen.’

Gesprek
Wat kunnen werkgevers ondertussen doen om de tijdbom te deactiveren? Koopmans raadt hen aan hun blik te verruimen. ‘Je ziet nu dat alleen de mensen die langdurig verzuimen, worden begeleid. Maar het loont om ook aandacht te besteden aan risicogroepen die kort maar vaak verzuimen. Ga met die werknemers in gesprek. En vraag dan niet of ze wel echt ziek zijn, maar of er zaken zijn die hen dwars zitten: in de werkomstandigheden of in de balans tussen werk en prive. Vaak zie je dat het voor die mensen ook een eyeopener is: ‘He, heb ik dit jaar al zoveel verzuimd?’’

Glijdende schaal
Niet alleen voert kort verzuim het risico op langdurig verzuim op, dat risico wordt steeds groter naarmate iemand zich vaker ziek meldt. Uit onderzoek van ArboNed bleek dat iemand die in een jaar nul keer verzuimde, twintig procent kans had om in de volgende jaren langdurig uit te vallen. Bij een  tot twee keer kort verzuim per jaar, steeg dat risico naar 30 procent, bij drie keer naar veertig en bij vier of meer keer naar vijftig procent.

 

Voor u geselecteerd: Praktijkblad Preventie

 

Preventie is een begrip dat veel aandacht krijgt op dit moment. Praktijkblad Preventie is de praktische ondersteuning voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het preventiebeleid binnen hun organisatie!

 

meer informatie

Reageer op dit artikel