artikel

Re-integratie na kanker is maatwerk

Gezond werken

Veel kankerpatienten houden echter restverschijnselen over aan hun behandeling. De Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties heeft in 2011 een brochure en zes folders uitgebracht voor werkgevers. Een sleutelrol is weggelegd voor de bedrijfsarts. In de praktijk blijkt het echter voor veel bedrijfsartsen moeilijk om deze rol op een goede manier te vervullen. Ze worden vaak te laat ingeschakeld door de werkgever met name omdat bij veel leidinggevenden de gedachte leeft dat kankerpatienten vooral met rust gelaten moeten worden.

Steun vanaf de werkvloer blijkt voor veel kankerpatienten de belangrijkste voorwaarde te zijn voor een succesvolle re-integratie. Maar ook bij een optimale ondersteuning gaat het re-integreren helaas nog niet altijd goed. Het gaat te snel of het gaat helemaal niet. Veel mensen willen het liefst zo snel mogelijk terugkeren naar hun oude leven, maar dit gaat niet altijd even snel. Een fysieke en/of psychische terugval ligt op de loer. Daarnaast zijn er ook mensen bij wie het na de behandeling allemaal tegenzit, complicaties, restverschijnselen, langdurige nabehandelingen.

Op zich biedt de Wet verbetering poortwachter een goed raamwerk voor re-integratie maar bij veel kankerpatienten is ook een individuele aanpak vereist. Een consult bij een bedrijfsartsconsulent oncologie van een kankercentrum kan dan goede mogelijkheden bieden.

Auteur: David Bruinvels

Dit is een samenvatting van een artikel uit vakblad Arbo, november 2011.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel