artikel

Binnenkort nieuwjaarsreceptie? Grijp preventief in.

Gezond werken

Als je als preventieadviseur invloed wilt hebben op dit event, is het het beste om nu te anticiperen. Nu kun je nog op een aantal terreinen echt preventief te werk gaan. Als het startschot van het feest eenmaal gegeven is, is het te laat.

 

Vijf tips voor een verkeersveilige receptie:

 

1. anticipeer via de speech van de CEO. Meestal geeft de CEO een (korte) speech aan het begin van de receptie. Een terugblik op het voorbije jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Wend je tot de tekstschrijver en zorg dat de speech eindigt met verzoek om niet te drinken als je nog moet rijden;

 

2. anticipeer door op de dag van de receptie op het intranet de BOB-campagne te vermelden. In veel bedrijven moet je als preventieadviseur tijdig een artikel voor het intranet aanvragen, vergeet dit niet te doen. Een gewaarschuwd medewerker telt voor twee;

 

3. anticipeer door het aanbod te diversifieren. Bespreek met de inkoper van de receptie het aanbod van niet-alcoholische dranken. Als water en fruitsap de enige alternatieven zijn voor bubbels, witte wijn, rode wijn, pils, speciaal bier, … dan maakt BOB niet veel kans;

 

4. anticipeer door de hierarchische lijn op hun voorbeeldfunctie te wijzen. Management by example is op vele plaatsen – terecht – een policy. Een leidinggevende die met een ‘mooi promille’ de weg op gaat, geeft het foute voorbeeld. Een interne communicatie van de CEO naar de hierarchische lijn kan wonderen doen;

 

5. anticipeer door de keuze van de locatie en het tijdstip. Sommige uren van de dag en sommige inrichtingen (bv. helder daglicht, zachte muziek,…) nodigen niet echt uit om overvloedig alcohol te nuttigen. Als je hier invloed op kan uitoefenen, komt het BOB ten goede.

Je kan dus wel preventief een kader creeren waarbij de kans dat medewerkers met teveel promille de weg op gaan verkleint. Maar daarvoor moet je tijdig aan je beinvloeding beginnen. Voor de feestdagen dus. Half december is hiervoor een uitgelezen moment.

Reageer op dit artikel