artikel

Onrechtmatig verzuim

Gezond werken

Bij vermoeden van onterechte ziekmelding kan de controlerend arts gevraagd worden een spoedcontrole te verrichten. Het is van belang met de arts van de arbodienst of de bedrijfsarts hierover duidelijke afspraken te maken.

Reageer op dit artikel