artikel

Energetische belasting

Gezond werken

De gevolgen van energetische belasting ervaar je eerder dan de gevolgen van mechanische belasting.

 

Energetische belasting ofwel fysiologische belasting ontstaat bij arbeid waarbij spieren flink ingezet worden. Beroepsgroepen die veel energetische belasting ervaren, zijn onder andere ambulancepersoneel, brandweerlieden, personeel in slagerijen, stratenmakers, dansers en musici.

De mate van belasting wordt mede bepaald door de intensiteit, de duur van de werkzaamheden en de temperatuur van de omgeving. Tijdens bepaalde activiteiten, zoals traplopen, zwaar duwen en veel tillen, verbruik je meer energie en neem je meer zuurstof op. Er ontstaat een snellere hartslag en de zweetproductie neemt toe. De belasting op je hart, je longen en het vaatstelsel en de energie die je lichaam moet leveren, wordt dan te groot. De conditie, met andere woorden, de capaciteit van het hart-longstelsel is de bepalende factor. Als de belasting van tijdelijke aard is, herstellen getrainde mensen binnen enkele minuten. Het langdurig uitvoeren van zwaar energetisch belastend werk kan leiden tot overbelasting van het bewegingsapparaat, algehele lichamelijke vermoeidheid en pijn.

 

Als maat voor de energetische belasting wordt het aantal Kilojoules per minuut gebruikt.

Reageer op dit artikel