artikel

Als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis uit het korte of lange verleden kunnen zich angst- en stressklachten ontwikkelen. Dit wordt ook wel een posttraumatisch stress-syndroom (PTSS) genoemd.

 

Klachten bij PTSS zijn te verdelen in drie groepen:

 

 1. klachten met betrekking tot herbeleving;
 2. – klachten met betrekking tot vermijding;
 3. – klachten met betrekking tot verhoogde waakzaamheid.

 

Herbeleving van de traumatische gebeurtenis gebeurt op ten minste een van de volgende manieren:

 

 • de herinnering aan de gebeurtenis komt op opdringende wijze steeds terug;
 • terugkerende, beangstigende dromen over de gebeurtenis;
 • een plotseling handelen of voelen alsof de gebeurtenis plaatsvond;
 • bij blootstelling aan gebeurtenissen die (sterk) lijken op de traumatische gebeurtenis ervaart de betrokkene een intens psychisch lijden;
 • de betrokkene reageert met lichamelijke verschijnselen bij confrontatie met gebeurtenissen die lijken op het oorspronkelijke trauma.

 

De vermijding komt tot uiting doordat men allerlei pogingen doet om gesprekken, gedachten en situaties die met het trauma verband hebben (of er op lijken) tracht te vermijden. Tevens zijn er dikwijls de volgende klachten:

 

 • slaapmoeilijkheden;
 • het minder of niet meer kunnen uiten van gevoelens;
 • weinig of geen toekomstverwachtingen meer hebben;
 • prikkelbaarheid;
 • moeite met concentreren;
 • overmatige waakzaamheid;
 • overdreven schrikreacties.
Reageer op dit artikel