artikel

Prioriteiten stellen

Gezond werken

Uitgangspunt is dat de gevaren met het grootste risico het eerst opgelost moeten worden. Bij de evaluatie van de gevaren tijdens de risico-inventarisatie en -evaluatie heeft u deze risico’s vastgesteld. Nu kan het echter zijn dat er een aantal gevaren zijn die ongeveer hetzelfde risico kennen. Op dat moment gaan ook andere criteria een rol spelen, zoals het aantal medewerkers dat profiteert van de te nemen maatregelen en de kosten die verbonden zijn aan de oplossing van een knelpunt.

Reageer op dit artikel