artikel

Fluiten naar schadevergoeding?

Gezond werken

Een leraar zegt gehoorschade te hebben opgelopen door het gebruik van een scheidsrechtersfluit tijdens gymlessen. Krijgt hij een schadevergoeding?

Fluiten naar schadevergoeding?

Een leraar werkt sinds 1975 in het basisonderwijs bij een stichting voor openbaar onderwijs. In februari 2008 is hij door ziekte uitgevallen.

Uitzichtloze situatie

Na twee ziektejaren is hij in 2010 ontslagen wegens redenen van gewichtige aard. Na tussenkomst van de rechter in 2013 is het ontslag wegens gewichtige reden gehandhaafd, omdat op het moment van het ontslag sprake was van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding die resulteerde in een uitzichtloze situatie.

Schadevergoeding

De leraar verzoekt in december 2013 een schadevergoeding van 25.000 euro, later verhoogd naar 50.000 euro. Hij voert daartoe aan dat hij, door het gebruik van een scheidsrechtersfluit tijdens het geven van gymlessen, ­gehoorschade heeft opgelopen, waardoor hij na verloop van tijd zijn werk niet meer kon verrichten. Dit is jarenlang genegeerd. Ook is hij na zijn ziekteverlof door een onjuiste ontslaggrond zijn baan in het onderwijs voorgoed kwijtgeraakt, waardoor hij psychische en lichamelijke schade heeft opgelopen. De stichting wijst de claim af, evenals de rechtbank.

Zorgverplichting

In hoger beroep oordeelt de ­Centrale Raad van Beroep als volgt. Vaste rechtspraak is dat een (gewezen) ambtenaar recht heeft op vergoeding van de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij het bestuursorgaan aantoont dat het zijn zorgverplichting is nage­komen. Het werk moet dan zo zijn ingericht en er moeten zulke maatregelen zijn genomen en aanwijzingen zijn gegeven als redelijkerwijs nodig om te ­voorkomen dat de ambtenaar in de ­uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Causaal verband

De ­bewoordingen “in de uitoefening van zijn werkzaamheden” houden in dat er tussen de uitoefening van de werkzaamheden en de schade causaal verband moet ­bestaan. Een dergelijk verband is pas aanwezig als het ­voldoende waarschijnlijk is dat de werkomstandigheden de aandoening ­hebben veroorzaakt. Het is aan de ambtenaar om dit ­aannemelijk te maken en zo in aanmerking te komen voor schadevergoeding.

Niet aannemelijk

In deze zaak oordeelt de Raad dat de leraar een ­causaal ­verband tussen werk en gezondheidsschade niet aannemelijk heeft gemaakt. Zo heeft hij geen medische stukken overgelegd die ondersteunen dat de gehoorschade het gevolg is van het gebruik van een scheidsrechtersfluit tijdens de gymlessen die hij twee uur per week gaf. De ­enkele overtuiging dat zijn gehoor­schade het gevolg moet zijn van ­het gebruik van een scheidsrechtersfluit, mede omdat hij al op relatief jonge leeftijd een gehoor­apparaat nodig had en gehoorschade niet voorkwam in de familie, is daarvoor onvoldoende. De CRvB wijst het hoger beroep af.

 

Bron: Centrale Raad van Beroep, 21 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:240
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag op 21 april 2016.

Reageer op dit artikel