artikel

Het effect van robots op arbeidsbelasting

Gezond werken

De robotisering gaat snel en raakt bijna alle beroepssectoren. De werkinhoud verandert, de gerelateerde arbeidsbelasting ook.

Het effect van robots op arbeidsbelasting

Hoe kan een werkgever hierop anticiperen? Door bij samenwerkingsvormen tussen robot en mens oog te hebben voor de ‘human factor’. Op 16 juni hoort u hierover alles tijdens Robotisering en werk.

Bijna alles

Robots in het werk kunnen bijna alles. Daarbij moeten we niet slechts denken aan robots voor de uitvoering van fysieke taken, maar ook aan ICT-systemen ten behoeve van informatieverwerking. Juist in de combinatie van hardware met ICT ontstaan de nieuwe toepassingen. Dit is vooral te danken aan de gelijktijdige technologische ontwikkelingen op de gebieden van sensortechnologie, big data, cloud computing en kunstmatige intelligentie.

Creatief denken

Dit maakt dat robots steeds beter kunnen waarnemen, nadenken, interpreteren en beslissingen nemen, de fysieke uitvoering op zich kunnen nemen, en daarop ook nog eens kunnen reflecteren. Inderdaad: ze kunnen inmiddels bijna alles. De uitzonderingen zijn vooral taken die een hoge mate van creatief denken vergen of waarin sociale interactie cruciaal is.

Wat willen we?

Maar wat willen we zelf? Dat is de vraag, nu de technologische grenzen vervagen. Blijven we maximaal robotiseren ten behoeve van maximale productiviteit en laten we de robot ons steeds meer banen afpakken? Of gaan we investeren in mensgerichte robotisering, waarbij we de sterke kanten van robots en mensen optimaal combineren?
Deze vragen staan centraal in het recente rapport ‘De robot de baas’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over veranderingen ten aanzien van werk als gevolg van robotisering.

Arbeidsbelasting

Hoe verandert de arbeidsbelasting door robotisering? Daarop is geen eenduidig antwoord, alleen al vanwege de verscheidenheid aan robotiseringsvormen. Op het vlak van lichamelijke belasting kan robotisering ons helpen door fysiek zwaar werk en repeterend werk van ons over te nemen. Op het gebied van de cognitieve belasting zou de frequentie van de meer ingewikkelde beslismomenten kunnen toenemen door het digitaliseren van relatief eenvoudige cognitieve processtappen. We kunnen arbeidsbelasting dus beïnvloeden. Want door de technologische vooruitgang is de keuzevrijheid in ‘wie doet wat’ fors toegenomen.

Risicobeheersing

We kunnen dus kiezen in de aard van mens-robot samenwerking en daarmee sturen in arbeidsbelasting, arbeidsrisico’s en bijvoorbeeld werktevredenheid. Uiteraard blijven productiviteit, kwaliteit en kosten belangrijke criteria, maar het zou een gemiste kans zijn de menselijke factoren niet mee te nemen als keuzecriteria. In ieder geval is het raadzaam om medewerkers tijdig te betrekken bij de vormgeving van hun veranderende werkomgeving.

 

robotisering en werk> Meer weten over veranderende arbeidsbelasting door robots? Kom naar het congres Robotisering & werk – De match tussen mens en machine, op donderdag 16 juni 2016 in SuperNova, Jaarbeurs Utrecht.

> Lees het hele artikel ‘Razende robots’ van Michiel de Looze en Tanja de Jong in Vakblad Arbo 1/2-2016

> Ook interessant: ‘Robots waar staat u over tien jaar?’
> Bekijk het dossier over robotisering op arbo-online.nl

Reageer op dit artikel