artikel

Het Nieuwe Leren: de juiste mix telt

Gezond werken

Het Nieuwe Leren komt steeds meer in zwang. Maar wat verstaan we er precies onder? Hoe geven we het vorm? Hoe zorgen we dat het resultaten oplevert die beklijven?

Het Nieuwe Leren: de juiste mix telt

Om antwoorden te krijgen op die vragen, schuiven vijf deskundigen uit verschillende disciplines aan rond de tafel om te praten over hun praktijkervaringen met Het Nieuwe Leren.

Vijf deskundigen

Wie zitten er rond de tafel? De deelnemers komen zoals gezegd uit diverse disciplines en vertegenwoordigen daarmee verschillende invalshoeken. Zo zijn er twee veiligheidskundigen: Wim van Alphen, directeur Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde, en Ronald Meijer, directeur Copla Opleiding-Training-Consultants. Daarnaast Anne Jorritsma, manager Learning & Development Sabic in Europa, Jan-Dirk den Breejen, manager Learning & Development Schouten & Nelissen en Helma van den Berg, manager Business Opportunities SPRYG Real Estate Academy.

De juiste mix

Train je collega. Leren via e-learning. Coaching op de werkvloer. Intervisie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan met populaire uitingsvormen van Het Nieuwe Leren. Is kennisoverdracht in het traditionele klasje of het treurige vergaderzaaltje in een centraal gelegen wegrestaurant dan passé? En is het gedaan met het aloude coaching on the job via het meester-gezel-principe? Absoluut niet. Het gaat om de juiste mix. Daarover zijn de vijf deelnemers aan dit rondetafelgesprek over Het Nieuwe Leren het wél eens. Maar ze verschillen onder meer van mening over wie er verantwoordelijk is voor een gezond leerklimaat en over of je leerresultaten al dan niet moet meten.

Is meten weten?

Om even kort op dat laatste, leerresultaten, in te zoomen: Meijer verbaast zich erover dat sommigen van zijn klanten geen enkele interesse hebben om achteraf de resultaten van trainingen te meten. Hij vindt het zonde student en opleider daardoor geen feedback krijgen. Maar Den Breejen vraagt zich af wat hij dan met die resultaten zou willen. En hóe je zou moeten meten: op persoonlijk niveau of per afdeling. “Mensen onderschatten vaak hoe lastig het is om leereffecten zuiver te kunnen meten.” Van den Berg vindt het niet zinvol om achteraf te meten. “Je moet de direct leidinggevende er verantwoordelijk voor houden of zijn medewerker het nog wel goed doet.” Jorritsma echter betoogt: “Door achteraf opleidingsresultaten te meten, stimuleer je de manager om naar bepaalde ontwikkelingen van zijn medewerkers te kijken.”

 

> Dit is een korte impressie van het artikel ‘Het gaat om de juiste mix’ van Paul Groothengel. Interesse in het rondetafelgesprek over Het Nieuwe Leren? U kunt het volledige artikel lezen in Vakblad Arbo 5-2016.

Foto: Ton Zonneveld
Reageer op dit artikel