artikel

Apps voor de arboprof

Gezond werken

Het is belangrijk dat werk veilig en gezond is. Hoe kan de arboprofessional daar technologische innovaties bij inzetten?

Apps voor de arboprof

Gezonde medewerkers met een gezonde werkdruk ervaren meer werkplezier, zijn productiever en verzuimen minder. Een arboprofessional en een werkgever kunnen effectief bijdragen aan gezonde medewerkers door slim gebruik te maken van technologische innovaties.

Met een smartphone arborisico’s meten

In een smartphone zitten meer dan 10 meetsensoren en er is eenvoudig een extra losse meetsensor op aan te sluiten. Handig te gebruiken om arborisico’s te meten, zoals geluid, temperatuur, CO2 en UV-straling. Daarnaast kan de smartphone een rol spelen in een efficiënte arbozorg en -informatievoorziening: herkennen en registreren van risico’s, voorlichting en instructie digitaal op zak en inspecteren van de werkomgeving of werkzaamheden.

Kansen en risico’s van apps en sensoren

Kansen genoeg, maar er zijn ook risico’s. Apps en sensoren die niet geijkt of onnauwkeurig zijn, bijvoorbeeld. Daardoor zien gebruikers risico’s over het hoofd of signaleren ze juist onnodig risico’s. Zo bestaan er tientallen apps om geluid te meten, maar zijn afwijkingen van 4-15 dB(A) meer regel dan uitzondering. Dat zijn te grote marges. Leveranciers voeren verbeteringen door, maar dan moet de gebruiker wel updaten. Daarnaast is een vast meetprotocol van wezenlijk belang. Anders liggen onbetrouwbare meetresultaten snel op de loer.

Stress meten met een polsband

Philips ontwikkelde een polsband die stress objectief meet via de huidweerstand. De medewerker kan de polsband 24 uur per dag dragen, zodat die tijdens het werk de variatie in stress vastlegt. Anonieme opslag voorkomt sturing op individueel niveau. Deze polsband is vooral bedoeld om te meten hoe de stress varieert, op groepsniveau zonder vragenlijsten en over de dag en week gespreid.

Goed zitten, genoeg opstaan met slimme stoel

Een slimme stoel ziet eruit als een gewone bureaustoel. Het grote verschil: onder de bekleding zit wetenschappelijk geteste technologie die het zitgedrag meet. Langdurig zitten is ongezond. In veel beroepen is de stoel echter niet meer los te denken van de medewerker. Een hele uitdaging om die medewerker ertoe te brengen goed te zitten en regelmatig op te staan. Een smart bureaustoel helpt een handje. De stoel geeft een trilsignaal als het tijd is om even op te staan. Via een app kan de gebruiker op elk moment van de dag zien hoe goed hij het doet.

Er zijn ook een paar kanttekeningen

  • Technologische apparaten slaan gegevens op en wisselen die soms ook uit. Goede beveiliging en procedures kunnen eventuele privacyproblemen grotendeels ondervangen.
  • Meten gebeurt op individueel niveau. De uitdaging is juist om resultaten op groepsniveau te verzamelen, zodat de arboprofessional risicoanalyses kan opstellen en oplossingen kan opperen.
  • Vaak gaat gezonder leven en werken vooral over gedragsverandering: minder zitten, meer bewegen. De technologie heeft alleen effect als dat andere gedrag ook lukt.

 

> Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘De arboprof gaat digitaal’ door Huub Pennock. Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo.

Reageer op dit artikel