artikel

Conflicten? Stress? Mediation!

Gezond werken

In elk bedrijf komen kleine en grote arbeidsconflicten voor. Meestal kunnen medewerkers die prima zelf oplossen. Zo niet, dan kan mediation vaak uitkomst bieden.

Conflicten? Stress? Mediation!

Arbeidsconflicten zijn een belangrijke oorzaak voor gezondheidsklachten en ziekteverzuim: jaarlijks raken ruim 70.000 werknemers arbeidsongeschikt door conflicten op de werkvloer.

Met premediation ontevredenheid boven water

Een medewerker zal nooit het achterste van zijn tong laten zien aan iemand met wie hij ook een functioneringsgesprek moet voeren of van wie hij orders aan moet nemen. Zo komt vaak niet aan het oppervlak of een medewerker ergens mee rondloopt. Of dat hij niet meer op zijn plek zit in de organisatie. Door premediation toe te passen, een soort quick scan die veel informatie geeft over hoe de medewerker staat tegenover het werk en de werkgever, is het mogelijk eventuele ontevredenheid boven water te krijgen die op termijn kan leiden tot verzuim en conflicten.

Conflicten sluimeren vaak geruime tijd

Maar als dat gebeurt, is het ook direct goed mis. En hoewel een conflict geen reden mag zijn voor verzuim, is de realiteit een stuk weerbarstiger. Een conflict is in eerste instantie geen reden voor een ziekmelding omdat er geen sprake is van ziekte of gebrek. Dat neemt niet weg dat iemand daadwerkelijk ziek kan worden van een conflict op de werkvloer. Laat een bedrijfsarts beoordelen of ziekte dan wel gebrek ten grondslag ligt aan een ziekmelding. Dan kan die een goede beoordeling maken en de STECR-richtlijnen toepassen. Volgens deze richtlijnen is reeds sprake van een arbeidsconflict als één persoon dit zo ervaart.

Doel is dat partijen er samen uitkomen

Mediation is bij uitstek geschikt om in te zetten bij arbeidsconflicten, disfunctionerende medewerkers en geschillen over arbeidsongeschiktheid. Bij mediation draait het niet om de vraag wie er gelijk heeft, het doel is dat partijen er samen uitkomen. De arbeidsmediator, een neutrale en onpartijdige derde, heeft geen belang bij de uitkomst. Door partijen te vragen naar de belangen en achterliggende waarden, en door hen te helpen naar elkaar te luisteren, komt een constructief gesprek op gang.

Hoe vrijwillig is vrijwillig bij mediation?

Bij mediation staan vertrouwelijkheid, neutraliteit en vrijwilligheid voorop. Maar hoe vrijwillig is het als de bedrijfsarts mediation voorschrijft? Mediation weigeren kan voor zowel werkgever als werknemer verstrekkende gevolgen hebben. Werkt een werknemer niet mee aan mediation, dan kan het recht op ontslagbescherming komen te vervallen. Als een werkgever weigert mediation in te zetten, kan dit bijvoorbeeld na twee jaar ziekte uitdraaien op een loonsanctie van het UWV.

 

> Dit is een samenvatting van het artikel ‘Mediation klaart de lucht’ van Nicoline van Klaveren. Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo 11-2016.

> Meer lezen over werkdruk? Download de gratis whitepaper over Werkdruk.

Reageer op dit artikel