artikel

Genekt door 30 dagen-termijn

Gezond werken

Uitglijden, vallen en aansprakelijk stellen. Niks mis mee, toch? De rechter ziet wel een probleem.

Genekt door 30 dagen-termijn

Een vrouw werkt als intern begeleider/locatieleider op een basisschool van een Stichting voor Openbaar Onderwijs. Op 8 mei 2012 glijdt zij tijdens een bespreking op de vloer van de spreekkamer uit en valt.

Geen aansprakelijkheid: te laat

De vrouw meldt zich de volgende dag ziek. Op 23 oktober 2012 schrijft zij de bestuurder over het ongeval met het verzoek dit te melden aan de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een maand later verzoekt zij de bestuurder aansprakelijkheid te erkennen voor de schade als gevolg van haar ongeval. Die wijst het verzoek af. Enerzijds omdat het te laat is ingediend, anderzijds omdat het bestuur zijn zorgplicht is nagekomen. Beroep is vergeefs, de vrouw tekent hoger beroep aan.

Aansprakelijk stellen in 30 dagen

De Centrale Raad van Beroep overweegt als volgt. Artikel 6, derde lid, Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA), zoals luidde tot 1 januari 2014, komt inhoudelijk nauw overeen met de zorgverplichting van art. 7:658 BW. Volgens artikel 6, zevende lid BZA, moet een aansprakelijkheidsstelling binnen 30 dagen gemeld worden. Het gaat in deze zaak om de vraag of de melding tijdig is gedaan, dus wanneer de termijn van 30 dagen is aangevangen. Dat is het moment waarop het slachtoffer bekend raakt met de schade en de daarvoor aansprakelijke instantie.

Bekendheid schade is voldoende

De totale schade is dan nog niet van belang, voldoende is de bekendheid dat schade is geleden. Het slachtoffer is op 9 mei 2012 bij de fysiotherapeut geweest en heeft op 1 juni wegens nekklachten een neuroloog bezocht. Die verwees haar door naar een revalidatiearts. Na diens consult op 17 augustus 2012 is zij aangemeld voor een multidisciplinaire revalidatiedagbehandeling, die op 24 september 2012 is gestart. Daarbij waren een fysiotherapeut, een psycholoog, een ergotherapeut, een arbeidstherapeut en een revalidatiearts betrokken.

Ziekmelden is niet aansprakelijk stellen

Toen de specialist besloot de vrouw aan te melden voor een dagbehandeling met het oog op revalidatie, moet er al voldoende zekerheid zijn geweest dat zij schade had, alsmede over de aansprakelijke partij. Dat pas veel later zekerheid werd verkregen over de precieze aard en omvang en ernst van het letsel, is niet bepalend. De vrouw heeft niet aannemelijk gemaakt dat de ziekmelding meer heeft ingehouden dan de mededeling dat zij niet in staat was om te werken, mogelijk met vermelding van de oorzaak. Dat is nog geen aansprakelijkheidsstelling. Het beroep wordt verworpen.

 

Bron: Centrale Raad van Beroep, 27 oktober 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4117

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel