artikel

Werk funest voor fibromyalgie?

Gezond werken

Een ambtenaar met fibromyalgie en depressieve klachten claimt schadevergoeding wegens het negeren van het advies van de behandelend psycholoog. Ziet de rechter het ook zo?

Werk funest voor fibromyalgie?

Een ambtenaar werkt als administratief medewerkster (24 uur per week) bij een gemeente. Sinds 2006 valt zij regelmatig uit met gewrichtsklachten en een reumatoloog stelt fibromyalgie vast. De bedrijfsarts adviseert in augustus 2009 re-integratie met aangepast werk in eigen tempo, zonder deadlines. Het betreft werk aan een gemeentelijke website. Vanaf maart 2010 werkt zij enkele maanden drie uur per dag en drie dagen per week.

Schadelijke gevolgen geforceerde tewerkstelling?

Na de zomervakantie meldt de ambtenaar dat het werken niet meer gaat. Ze krijgt een dienstopdracht om het aangepaste werk te hervatten, maar komt niet opdagen. In november 2010 gebeurt dit nogmaals, met de mededeling dat de bezoldiging zal worden gestaakt en ontslag zal volgen. De ambtenaar verschijnt niet en per 1 januari 2011 volgt ontslag. Zij verzoekt schadevergoeding omdat de gemeente het advies van de behandelend psycholoog heeft genegeerd. Die heeft gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van een geforceerde tewerkstelling wegens (onder meer) depressieve klachten en de negatieve effecten op haar herstel. Daardoor zit zij nu thuis met een aanzienlijk gereduceerd inkomen en fysieke en psychische klachten.

Aangepast werk passend en uitvoerbaar

De rechtbank overweegt dat de ambtenaar volledig ongeschikt was voor haar eigen werk. Bedrijfsarts en deskundige van het UWV achtten de aangepaste werkzaamheden in het kader van haar re-integratie passend en uitvoerbaar. Dat zij dit zelf anders zag, is geen deugdelijke grond om de passende arbeid te weigeren. Daarom is het ontslag rechtmatig verleend. Over de fibromyalgie overweegt de rechtbank dat de ambtenaar continue pijnklachten heeft die verergeren door stress, huishoudelijke activiteiten en lang zitten. Er speelt ook stress rondom de werksituatie.

Geen sprake van buitensporige werkdruk

Maar dat rechtvaardigt niet de conclusie dat er verband bestaat tussen het ontstaan of de verergering van deze aandoening en haar werk bij de gemeente. Dat verband is overigens ook niet medisch onderbouwd. De ambtenaar heeft ook psychische klachten (depressieve stoornis) aangevoerd. Maar de rechtbank overweegt dat er met het (aangepaste) werk geen sprake was van buitensporig werkzaamheden die hebben bijgedragen aan de psychische klachten. Er was ook geen sprake van een buitensporige werkdruk. Het verzoek wordt afgewezen.

 

Bron: Rechtbank Den Haag, 1 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10553
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag op 17 november 2016.

Reageer op dit artikel