artikel

Werkgever in de put

Gezond werken

Het dagelijks opnemen van de watermeterstand in een meer dan 60 centimeter diepe put, is dat een huis-, tuin- en keukensituatie? Of een gevaarlijke arbeidssituatie? En hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever?

Werkgever in de put

Een man werkt sinds september 1971 als magazijnmedewerker bij een producent van verpakkingsmateriaal. Na uitval wegens schouderklachten wordt zijn werk in februari 2007 aangepast.

Waterstand opnemen in een put

Daaronder valt ook het dagelijks opnemen van de stand van de watermeter. Die meter zit naast het bedrijfspand in een put van 62 cm diep. Op de put zit een metalen deksel van 100 bij 150 cm die hij moet optillen en overeind zetten om de put in te kunnen stappen. De put heeft geen treden of andere voorzieningen voor het in- of uitstappen. In de RI&E uit 2003 is aan de put geen aandacht besteed. In maart 2009 verstapt de werknemer zich als hij uit de put stapt. Hij valt en meldt zich ziek. Twee dagen later stelt een arts een gebroken middenvoetsbeentje vast en kneuzing van duim en knie.

Zorgplicht? Werkgever in beroep

Tijdens de genezing ontstaan complicaties zoals (sterke) gewichtstoename, oedeem en chronische pijnklachten in de voeten. De werknemer is sindsdien arbeidsongeschikt en de arbeidsovereenkomst komt in september 2011 (reglementair) tot een einde. Het ongeval is niet gemeld bij de Arbeidsinspectie. De werknemer wil vergoeding van zijn schade. De kantonrechter stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade wegens schending van diens zorgplicht (art. 7:558 BW). De werkgever gaat in beroep.

De werknemer kon door de diepte van de put niet zien waar zijn voet te plaatsen

Instructies en voorzieningen ontbreken

Het hof stelt dat instructies over het in- en uitstappen ontbraken en dat er geen voorzieningen waren getroffen in de vorm van een trede om de af- en opstap te verkleinen. De werkgever vond dit ook niet nodig, omdat geen sprake was van een (potentieel) gevaarlijke situatie. Het hof ziet dit anders. De werknemer moest immers dagelijks uit een 62 cm diepe put stappen, waarbij zijn hele gewicht op één been rustte. Rond het luik zat een betonnen rand van 15 cm hoog, die door het vallen van het deksel gedeeltelijk was afgebrokkeld, waardoor er veel losse stukjes beton op de rand lagen. De werknemer kon door de diepte van de put niet zien waar hij zijn voet moest plaatsen en of de ondergrond, waarop zijn dragende been stond, wel voldoende stabiel was.

Gevaarlijke arbeidssituatie, geen maatregelen

Met dit alles was voor de toen 52-jarige werknemer een gevaarlijke arbeidssituatie gecreëerd. De te verwachten maatregelen zijn echter uitgebleven. Het dagelijks betreden van een 62 centimeter diepe put zonder afstapje of trappetje is geen normale ‘huis-, tuin- en keukensituatie’. Er is ook geen sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De werkgever heeft aangevoerd, dat er andere – veilige – manieren waren om uit de put te komen. Maar daarmee bevestigt hij juist dat er een risico bestond dat hij had moeten voorkomen. De werkgever heeft dus niet voldaan aan zijn zorgplicht. Het hof verwerpt het hoger beroep.

 

Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 24 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:520
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel