artikel

Klacht over pesten verplicht tot actie

Gezond werken

Een werkneemster van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) valt uit door pesten. Na twee jaar ziekte en re-integratie in een tijdelijke functie, weigert de SVB om haar haar oude functie terug te geven. Kan dat zomaar?

Klacht over pesten verplicht tot actie

Het bedrijf heeft een gedragscode voor integriteit, met regels over ongewenste omgangsvormen. Daarin staat onder meer in dat iedere medewerker voor zichzelf uitmaakt of hij een opmerking of handeling als vervelend ervaart.
Die beleving en de algemene normen en waarden van gepast gedrag in de gedragscode zijn daarbij doorslaggevend. Problemen worden in de lijn opgepakt en als dat niet gebeurt, kan men naar de Commissie Integer Handelen.

SVB: ontbinding, werkgeefster: wedertewerkstelling

De werkneemster klaagt in maart 2014 bij haar chef dat er over haar wordt geroddeld wegens gebruik van verdovende middelen. De chef zegt dit verhaal niet te kennen. Na enige gesprekken meldt de werkneemster zich in juli 2014 ziek. De bedrijfsarts meldt een werkgerelateerde oorzaak: de werkneemster zou worden gepest. De werkgever acht het pesten niet bewezen. Na een mislukte poging tot mediation begint in februari 2016 de re-integratie in een tijdelijke functie. Gesprekken om een passende oplossing te vinden leiden tot niets. In juni 2016 is de vrouw hersteld verklaard en vraagt haar oude functie terug. SVB weigert dit en verzoekt in december 2016 ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werkneemster. Die vraagt om wedertewerkstelling.

Hersteld voor eigen werk? Dan ook toelaten

Volgens de kantonrechter was de werkneemster na twee jaar ziekte weer hersteld voor haar eigen werk. Uitgangspunt is dan dat zij weer tot haar oude functie moet worden toegelaten. Aan die verplichting heeft SVB niet voldaan. De werkgever vindt dat de werkneemster eerst haar (zware) beschuldiging over pesten moet bewijzen. Door dit niet te doen, handelt zij ernstig verwijtbaar. Daarmee wordt echter ontkend dat haar klacht het startpunt had moeten zijn van nader onderzoek. Daarbij had de werkgever, vanuit een neutrale positie, het voortouw moeten nemen. Dat volgt ook uit de eigen gedragscode.

Klacht over pesten verplicht werkgever tot actie

De uitkomst van dergelijk onderzoek had kunnen zijn dat er daadwerkelijk sprake was van pesten. Maar ook dat de werkneemster zich dat heeft ingebeeld, zoals SVB stelt. Het gaat om het daadwerkelijk nemen van actie, iets dat SVB heeft nagelaten. De werkneemster wordt vervolgens ziek terwijl het meningsverschil over het pesten nog onopgelost is. Twee jaar later is zij hersteld. Het is dan aan de werkgever om alsnog stappen te ondernemen om terugkeer in het eigen werk mogelijk te maken. Ook dat is niet gebeurd. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Het tegenverzoek tot wedertewerkstelling wordt toegewezen. Dit op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag, tot een maximum van 40.000 euro.

 

Bron: Kantonrechter Amsterdam, 17 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1088
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel