artikel

Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

Gezond werken

Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende?

Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog – ontstaan de nodige problemen.

Bedrijfsarts: probleem in de arbeidsrelatie

De arts voelt weerstand van de werkneemster tegen zijn benoeming, de werkneemster stoort zich aan het gedrag van haar chef. Tijdens een gesprek daarover wordt ze van haar taken ontheven. Ze meldt zich in juli 2011 ziek. Volgens de bedrijfsarts gaat het niet om ziekte, maar is er een probleem in de arbeidsrelatie. Het deskundigenoordeel van UWV geeft aan dat de vrouw haar eigen werk niet kan doen. De bedrijfsarts adviseert tot vier maal toe tevergeefs mediation te starten, maar vanaf 2013 ontvangt de werkneemster een WIA-uitkering. Volgens de werkneemster ligt de oorzaak van haar arbeidsongeschiktheid in pesten (‘mobbing’) door de werkgever. Zij eist schadevergoeding.

Kantonrechter: geen aanwijzingen voor ‘mobbing’

Volgens de kantonrechter is duidelijk dat de werkneemster en haar leidinggevende elkaar niet liggen. De werkneemster stelt dat zij het slachtoffer is van ‘mobbing’. Het gaat in haar visie om pesten/treiteren door zowel haar chef als de organisatie. Ook is zij systematisch negatief behandeld. In het bijzonder speelt de onheuse bejegening door haar meerdere een rol. Maar volgens de kantonrechter zijn daarvoor gezien de stukken geen aanwijzingen.

Gezondheidsschade? Werkgever niet zomaar aansprakelijk

Over de beweerde schade aan de gezondheid, overweegt de kantonrechter dat spanning of conflicten op het werk veel mensen voor kortere of langere tijd (situatief) arbeidsongeschikt maken. Om dat aan te pakken zijn er arbodiensten en moeten werkgever en werknemer re-integratie-inspanningen leveren. Dat levert niet zonder meer aansprakelijkheid van de werkgever op wegens gezondheidsschade. Op grond van door de werkneemster ingebrachte medische oordelen (ernstige psychiatrische problematiek en burn-out) is niet vast te stellen dat de arbeidsomstandigheden in de bedoelde periode tot de gestelde gezondheidsschade hebben kunnen leiden. De vordering wordt afgewezen.

 

Bron: Rechtbank Amsterdam, 12 mei 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3561
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel