artikel

Is ruziën met een mes in je hand agressie?

Gezond werken

Ruzies tussen medewerkers op het werk kunnen soms hoog oplopen. Maar bedreiging van een collega met een mes, ook al is de punt daarvan misschien niet op die collega gericht? Dan waag je je als medewerker op het scherpst van de snede van agressie.

Is ruziën met een mes in je hand agressie?

Een vrouw werkt als keukenhulp in een hotel. Op 2 februari 2016 wordt zij op staande voet ontslagen wegens agressie en/of geweld tegen een hotelmedewerkster.

Keukenhulp vecht ontslag op staande voet aan

De keukenhulp zou een broodmes uit een la hebben gepakt en daarmee dreigend naar een collega hebben gewezen. De vrouw heeft het ontslag aangevochten bij de kantonrechter. Die heeft na het horen van vier getuigen geoordeeld dat de bedreiging voldoende is bewezen. Het ontslag op staande voet is dan ook rechtsgeldig gegeven. Daarop gaat de gewezen keukenhulp in beroep.

Dichtbij een collega staan met een mes, is bedreigend

Volgens het hof is op basis van getuigenverklaringen komen vast te staan dat de werkneemster tijdens een ruzie met een collega een broodmes heeft gepakt en dit gedurende enige tijd heeft vastgehouden. Een groot broodmes pakken en dat vervolgens enige tijd vasthouden tijdens een (voortdurende) ruzie waarbij je dicht bij een collega staat, is bedreigend. Ook als de punt van het mes niet naar de collega is gericht. Het verweer van de werkneemster dat zij niet de bedoeling had om haar collega te bedreigen, kan haar dan ook niet baten.

Citroenen en komkommers snijden met een broodmes?

De werkneemster heeft aangevoerd dat zij het mes had gepakt voor haar werk. Het hof acht dit ongeloofwaardig. Want zij heeft eerder verteld dat de collega in kwestie een kopstoot had uitgedeeld, met als gevolg een ruzie die nog steeds gaande was. Ook ziet het hof niet in dat een groot broodmes nodig was om citroenen dan wel komkommers te snijden. Dat zij het broodmes alleen uit de lade had gehaald omdat zij een ander mes wilde pakken, is evenmin geloofwaardig. Nog los van het feit dat zij dit argument pas tijdens de mondelinge behandeling bij het hof heeft aangevoerd.

Agressie is dringende reden voor ontslag op staande voet

Het hof oordeelt dat de handelwijze van de werkneemster kan worden gekwalificeerd als het plegen van agressie. Daarmee vormt het een dringende reden voor ontslag op staande voet. Ook als het hof daarbij aanneemt dat de collega een kopstoot heeft uitgedeeld en daarmee zeker een reactie heeft uitgelokt. De werkneemster had er echter ook voor kunnen (en moeten) kiezen om weg te lopen en niet de confrontatie op te zoeken. Het beroep wordt verworpen.

 

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1153
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel