artikel

Zorgplicht baas voor burn-out?

Gezond werken

Een P&O-medewerkster stelt dat zij een burn-out heeft opgelopen door overbelasting op het werk en pesten door haar leidinggevende. Zij stelt de werkgever aansprakelijk wegens tekortgeschoten zorgplicht.

Zorgplicht baas voor burn-out?

Een 48-jarige vrouw werkt sinds december 2007 voor 24 uur per week als P&O-medewerkster bij een ziekenhuis. In 2011 meldt zij zich ziek wegens overspanningsklachten. Veertien dagen later gaat zij weer aan het werk.

Burn-out door overbelasting en pesten

Om de werksfeer te verbeteren wordt mediation met twee collega’s opgestart. Eind augustus meldt zij zich opnieuw ziek wegens psychische klachten en keert niet meer op het werk terug. De arbeidsovereenkomst is per 1 mei 2014 ontbonden. Het UWV heeft haar met ingang van die datum voor 39 procent arbeidsongeschikt verklaard. De werkneemster stelt dat zij een burn-out heeft opgelopen door overbelasting op het werk en pesten door haar leidinggevende. Zij stelt de werkgever aansprakelijk omdat die zijn zorgplicht heeft verwaarloosd.

Werkgever heeft nodige ondersteuning gegeven

De kantonrechter overweegt dat diverse artsen hebben vastgesteld dat de werkneemster kampt met ernstige psychische klachten, waaronder een burn-out. Zij heeft langere tijd te veel werk gehad; ook is enige tijd sprake geweest van een onevenredige werkverdeling in haar nadeel. De reorganisatie van de afdeling P&O is niet zonder horten of stoten verlopen, maar er is wel de nodige aandacht besteed aan het veranderproces. Verder heeft de werkgever de nodige ondersteuning gegeven, zoals een teamsessie, een teamtraject, diverse overleggen en mediation. Ook heeft de leidinggevende de werkneemster verdedigd bij klachten van collega’s.

Causaal verband tussen burn-out en werk te onzeker

Vaststaat dat de werkneemster al jarenlang te kampen had met psychische problemen. Vooral de combinatie van 24 uur werken en een studie was teveel voor haar. Gezien dit alles is het oorzakelijk verband tussen burn-out en werk te onzeker om de bewijslast bij de werkgever te leggen (de omkeringsregel). De kantonrechter kan wel de bewijslast van het causaal verband aan de werkneemster opdragen. Dat doet hij niet, omdat uit de stukken blijkt dat de werkgever niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. De vordering wordt afgewezen.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 8 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:4404
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel