artikel

RSI oké, maar causaal verband met werk?

Gezond werken

RSI of geen RSI, dat is hier niet de vraag. Wel de vraag is of de RSI aantoonbaar is veroorzaakt door het werk. Is dat het geval, dan is een aanvulling op de WIA-uitkering mogelijk. De rechtbank vond dit causale verband eerder wel. Hoe oordeelt de Centrale Raad van Beroep?

RSI oké, maar causaal verband met werk?

Een vrouw heeft van 1979 tot midden 2012 in verschillende functies gewerkt bij een medisch centrum. Eind 1986 is zij geopereerd aan haar rechterhand. Vanaf 1993 is zij minder gaan werken.

RSI in schouder door re-integratiewerkzaamheden?

In maart 2010 valt zij uit door toegenomen pijnklachten aan rechterhand en -pols. Zij wordt kort daarop nogmaals daaraan geopereerd. Na een moeizaam (en niet geslaagd) re-integratietraject op verschillende afdelingen, heeft zij sinds maart 2102 een WIA-uitkering op basis van 80-100 procent arbeidsongeschiktheid. In juni volgt ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. In 2015 volgt een afwijzing op haar verzoek om een aanvulling op haar WIA-uitkering wegens RSI in haar schouder. Dit zou vooral zijn veroorzaakt door de re-integratiewerkzaamheden. De rechtbank kent het verzoek toe, de (ex) werkgever gaat in beroep.

Bedrijfsarts(en): geen oorzakelijk verband RSI-werk

De centrale Raad van Beroep stelt vast dat, op grond van de cao, een werknemer die een WIA uitkering ontvangt een extra aanvulling kan krijgen als de arbeidsongeschiktheid in overwegende mate is veroorzaakt door het werk. De bedrijfsarts heeft in september 2010 gerapporteerd dat er geen oorzakelijk verband was tussen de toenmalige arbeidsongeschiktheid en het werk. In de evaluatierapportage bij negen maanden ziekteverzuim in maart 2011 heeft een collega-bedrijfsarts de optie ‘er is sprake van een (vermoedelijke) beroepsziekte’ niet aangevinkt. In deze rapporten staat niet wat de arbeidsongeschiktheid dan wel heeft veroorzaakt. Maar dat is geen reden om aan de conclusies voorbij te gaan. Uit hun rapporten blijkt dat de bedrijfsartsen wisten van de behandelingen die de werkneemster onderging.

CRvB: causaal verband niet aangetoond, geen WIA-aanvulling

De werkneemster heeft vóór de beroepsprocedure bij de rechtbank niets verteld over een relatie tussen haar werk en de arbeidsongeschiktheid. Daarom acht de Raad het gerechtvaardigd dat de werkgever het oordeel van de bedrijfsartsen heeft gevolgd: dat de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid niet ligt in het werk of de werkomstandigheden. De Raad vindt, anders dan de rechtbank, dat de werkneemster ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar aandoening wel door het werk is ontstaan. Het is juist dat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten RSI als beroepsziekte noemt. Maar dat de ziekte waaraan de werkneemster lijdt in overwegende mate is veroorzaakt door de aard van haar werk of de werkomstandigheden, leest de Raad in geen van de door de rechtbank genoemde rapporten. De Raad ziet dan ook geen causaal verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het werk en vernietigt de uitspraak van de rechtbank.

 

Bron: Centrale Raad van Beroep, 3 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2692
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel