artikel

Re-integratieplicht werkt twee kanten op

Gezond werken

Voor zowel werkgever als werknemer geldt een re-integratieverplichting na verzuim. Dit houdt in dat beide partijen inspanningen moeten verrichten. Laat een werknemer het volledig afweten, dan kan hem dat duur komen te staan.

Re-integratieplicht werkt twee kanten op

Een 52-jarige vrouw werkt sinds 2010 als medewerker algemeen schoonmaakonderhoud bij CSU Personeel BV. Tussen 2014 en 2016 is zij meerdere malen arbeidsongeschikt. Werkgever CSU stuurt brieven met het verwijt dat de werkneemster niet voldoet aan haar re-integratieplicht of onbereikbaar was.

Werkgever vraagt oordeel over re-integratie-inspanning

Het UWV weigert in november 2016 de aanvraag voor een WIA-uitkering. Reden: de werkneemster is volledig arbeidsgeschikt. Haar bezwaar tegen dit besluit wordt afgewezen. Zij gaat weer werken, maar meldt zich kort daarna weer ziek wegens een fietsongeval. Als de bedrijfsarts haar hersteld vindt voor eigen werk, is de werkneemster het daar niet mee eens. Ze komt niet opdagen bij afspraken, ondanks het aanbod voor aangepast werk.

De werkgever stopt de loondoorbetaling en vraagt het UWV een oordeel over de re-integratie-inspanning van de werkneemster. Het UWV acht die onvoldoende. Daarop verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

> LEES OOK: Re-integratie ook plicht van werknemer

Werkneemster werkt niet, neemt geen actie en reageert niet

De kantonrechter overweegt dat de bedrijfsarts de werkneemster op 4 september 2017 geschikt achtte voor aangepast werk. En vanaf 15 september 2017 geheel geschikt voor eigen werk. Maar zij is niet komen werken. Pas bij de rechtszitting voert zij aan dat het aangeboden werk niet passend was. Uit niets blijkt dat zij daarover bij CSU heeft geklaagd. Zij beweert dat haar zoon meerdere mails naar CSU heeft gestuurd, maar brengt deze e-mails niet in het geding. Ook heeft zij geen deskundigenoordeel gevraagd over de passendheid van het aangeboden werk.

> LEES OOK: Re-integratie zonder grenzen?

Ontslag wegens niet nakomen re-integratieplicht

De rechter gaat dan ook uit van de juistheid van het oordeel van de bedrijfsarts: dat de werkneemster haar werk kon hervatten. De werkgever heeft haar daartoe diverse malen schriftelijk opgeroepen. Maar zelfs na een loonstop is zij niet aan het werk gegaan. Deze weigerachtige houding moet de rechtbank als verwijtbaar handelen of nalaten aanmerken. De rechter ziet niet in wat de werkgever nog meer had kunnen en moeten doen om de werkneemster te bewegen tot werkhervatting. Temeer daar ze al vaker niet had voldaan aan haar re-integratieplicht.

> LEES OOK: Niet meegewerkt aan re-integratie: ontslag

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Omdat de werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

 

Bron: Kantonrechter Bergen op Zoom 19 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:54
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel