artikel

Doorbetaling salaris voor brandweerman met PTSS?

Gezond werken

Een brandweerman raakt arbeidsongeschikt door PTSS en claimt doorbetaling van zijn salaris. Weet hij de rechtbank te overtuigen van het causaal verband tussen zijn ziekte en het werk?

Doorbetaling salaris voor brandweerman met PTSS?

Een man werkt sinds november 1998 bij de brandweer Haarlemmermeer, de rechtsvoorganger van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Hij werkt daar eerst als aspirant brandwacht, sinds 2002 als hoofdbrandwacht. Begin maart 2012 meldt hij ziek. In september wordt zijn salaris wegens langdurige ziekte gekort.

Arbeidsongeschikt door posttraumatische stressstoornis

Later constateren artsen een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Die heeft de brandweerman ontwikkeld door een aantal incidenten tijdens het werk. In februari 2015 volgt eervol ontslag wegens ongeschiktheid voor zijn werk door ziekte. Daarop ontvangt de man een WIA-uitkering. Hij verzoekt echter (op grond van het Ambtenarenreglement Haarlem) volledige doorbetaling van zijn salaris wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst. Maar het verzoek en zijn bezwaar tegen de afwijzing zijn vergeefs. Daarop stapt de brandweerman naar de rechter.

PTSS door ernstige incidenten bij werk, waarvan twee buitensporig

De brandweerman stelt dat hij verschillende ernstige incidenten heeft meegemaakt tijdens zijn werkzaamheden. Daardoor heeft hij PTSS ontwikkeld. De man voert daarop vijf incidenten aan. De rechtbank merkt twee daarvan aan als buitensporig. Het eerste incident vond plaats tijdens een duikoefening. Daarbij is de brandweerman onder water vast komen te zitten. De oefening was destijds zonder goede risico-evaluatie in het opleidingsprogramma terechtgekomen. De duikoefening zoals de (destijds aspirant-)brandweerman deze uitvoerde, is naderhand dan ook geschrapt. Het andere incident is de Schipholbrand. Bij die brand was de brandweerman direct betrokken: hij heeft een aantal slachtoffers uit het cellencomplex geborgen. Het ging om een zeer heftige en ernstige brand.

> LEES OOK: Nog 17 werknemers thuis na aanslag Brussel

Schipholbrand: rechtbank zoekt aansluiting bij publicaties OVV

De rechtbank zoekt inzake de Schipholbrand aansluiting bij publicaties van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die heeft destijds geconstateerd dat de brandweermannen zich tijdens die brand geconfronteerd zagen met een nauwelijks te bestrijden brand en zwaar verminkte slachtoffers. Achteraf bleven zij bovendien zitten met het onbehaaglijke gevoel van niets kunnen doen.

> LEES OOK: Dit doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Het door de brandweerman beschreven beeld van machteloosheid lijkt hier dan ook mee te corresponderen. De rechtbank concludeert, mede op grond van informatie van de psychiater, dat er een causaal verband is tussen de incidenten en de PTSS. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft ook geen evident andere oorzaak voor de PTSS aannemelijk gemaakt.

Schipholbrand 2005

De zogenoemde Schipholbrand in het detentiecomplex op Schiphol-Oost kost eind oktober aan elf mensen het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat er “minder of geen doden” waren gevallen als de overheid zich beter aan de regels van brandveiligheid had gehouden. Van Vollenhoven haalt hard uit naar de overheid: de brandveiligheid heeft te weinig aandacht gehad. Dit ondanks eerdere, gelijke conclusies van de OVV en anderen na fatale rampen in Enschede en Volendam. De zaak leidt tot het aftreden van de ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (Verkeer).

Het beroep van de brandweerman is daarmee gegrond. Daarop bepaalt de rechtbank dat de brandweerman vanaf 6 september 2012 recht heeft op doorbetaling van zijn salaris en de toegekende salaristoelagen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 26 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3525

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: opleiding Werkdrukmanagement en PSA

Reageer op dit artikel