artikel

Re-integratieverplichting is geen eenrichtingsverkeer

Gezond werken

Ziekte, verzuim, herstel, re-integratie, zo gaat het in de werkende wereld doorgaans. Werkgever en werknemer werken samen aan de re-integratie. Meestal, tenminste. Maar wat als een werknemer keer op keer tekortschiet in zijn re-integratieverplichting?

Re-integratieverplichting is geen eenrichtingsverkeer

Een man werkt sinds 2002 als beveiliger bij een ziekenhuis. Begin februari 2017 meldt hij zich arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts concludeert dat de man last heeft van spanningsklachten en stemmingswisselingen die ook voor concentratieproblemen zorgen. Op 1 mei 2017 vertelt de werknemer aan zijn teammanager dat hij op korte termijn weer hersteld zal zijn. Hij stelt echter ook dat de functie van beveiligingsbeambte niet meer bij hem past.

Diverse weigeringen passend werk: stopzetting loonbetaling

Na enkele vergeefse oproepen van de bedrijfsarts krijgt de werknemer diverse mogelijkheden voor passend werk aangeboden. Maar hij verschijnt vaak niet, omdat hij het werk niet passend acht. Eind september krijgt hij weer werk aangeboden, nu bij het periodiek onderhoud. Het gaat om twee uur per dag, op de woensdag en de vrijdag. Weigert hij dit werk ook, dan schort de werkgever de loonbetaling op. De werknemer verschijnt tweemaal en houdt het daarna voor gezien. Daarop zet de werkgever inderdaad de loonbetaling stop. Een verzoek van de werkgever aan het UWV voor een deskundigenoordeel mislukt, omdat de werknemer niet verschijnt. Daarop verzoekt de werkgever op 31 januari 2018 om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

> LEES OOK: Ontslagdreiging na werkweigering beetje overdreven?

De kantonrechter stelt vast dat de werknemer ook op de mondelinge behandeling niet is verschenen, ondanks een deurwaardersexploot. Volgens de rechter is de werknemer tussen 1 mei 2017 en 16 januari 2018 herhaaldelijk tekortgeschoten in zijn re-integratieverplichting. Zo is hij meerdere malen niet verschenen op een afspraak bij de bedrijfsarts. Ook is hij meermaals zonder afmelding of geldige reden niet verschenen op het aangeboden werk.

> LEES OOK: Re-integratieplicht werkt twee kanten op

Werknemer had zelfstandig deskundigenoordeel UWV kunnen vragen

Van belang is verder dat de werkgever twee keer een deskundigenoordeel bij het UWV heeft gevraagd. Het UWV kon dit echter niet geven omdat de werknemer ook daar niet kwam opdagen. Als de werknemer van mening was dat de hem aangeboden werkzaamheden niet passend waren en hij daarom niet op gemaakte afspraken verscheen, was het logisch geweest als hij zelfstandig een deskundigenoordeel bij het UWV had gevraagd. Hoewel de werkgever hem op die mogelijkheid heeft gewezen, heeft de werknemer daar geen gebruik van gemaakt.

> LEES OOK: Re-integratie ook plicht van werknemer

Ernstig verwijtbaar handelen door niet nakomen re-integratieverplichting

De kantonrechter ziet geen aanleiding om eraan te twijfelen dat de post van de werkgever, de bedrijfsarts en het UWV de werknemer heeft bereikt. Daarmee heeft de werkgever terecht de loonbetaling gestopt. Want de werknemer heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door zijn re-integratieverplichting niet na te komen. Het ontbindingsverzoek wordt toegewezen, zonder transitievergoeding.

 

Bron: Kantonrechter Roermond, 8 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4411
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel