artikel

Alcoholverslaving is ziekte, dus opzegverbod?

Gezond werken

Een vleesverwerker komt bij herhaling dronken op zijn werk. De werkgever waarschuwt en vraagt uiteindelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan. Maar is een alcoholverslaving niet aanvaard als ziekte? En zo ja, geldt dan geen opzegverbod?

Alcoholverslaving is ziekte, dus opzegverbod?

Een 51-jarige man werkt sinds oktober 1999 als vleesverwerker bij een groothandel in vleesproducten. Hij doet dit officieel voor 14 uur per week. Voor het overige heeft hij een WIA-uitkering. In september 2017 komt hij in beschonken toestand op het werk.

Officiële waarschuwing, bij herhaling volgen maatregelen

Dat is al enkele malen gebeurd. Maar nu volgt er een officiële waarschuwing. Zijn werkgever stelt daarbij dat bij herhaling zwaardere maatregelen zullen volgen. In maart 2018 komt hij weer onder invloed op het werk. Een blaastest bevestigt vervolgens dat hij inderdaad te veel heeft gedronken. De werknemer wordt op 16 maart 2018 op non-actief gesteld, mede in verband met de veiligheid.

Verwijzing naar Bouwman-GGZ team wegens alcoholverslaving

Op 13 april 2018 meldt de werknemer zich ziek. Via zijn arts krijgt hij een verwijzing naar het Bouwman-GGZ team. Dit vanwege zijn al langer bestaande alcoholmisbruik en de huidige terugval. Als druppel die de emmer heeft doen overlopen noemt de arts zijn echtscheiding van een jaar geleden. De werkgever heeft inmiddels op 23 maart 2018 ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht.

Alcoholverslaving succesvol behandeld, terugval na scheiding

De werknemer heeft zich ziek gemeld nadat het verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter is ingediend. Er is dus sprake van een opzegverbod. Vaststaat dat de werknemer eerder succesvol is behandeld voor alcoholverslaving met hulp van zijn vrouw. Zijn terugval is ingezet nadat zijn vrouw in april 2017 aangaf te willen scheiden. Ook de psychiater heeft aangegeven dat het vertrek van de echtgenote ontwrichtend heeft gewerkt. Er is nu weer sprake van een forse alcoholproblematiek met een minimale inname van 15 flesjes bier per dag.

Kantonrechter: alcoholverslaving is ziekte, dus opzegverbod

In artikel 7:670 lid 1 BW staat onder meer dat opzeggen van de arbeidsovereenkomst niet mag als de werknemer wegens ziekte zijn werk niet kan doen. Dat volgens vaste rechtspraak een alcoholverslaving als ziekte valt aan te merken, staat hier niet ter discussie.

> LEES OOK: Alcoholverslaving: zat of ziek?

De werkgever heeft zich wel afgevraagd wat hij aanmoest met het vermoeden van alcoholverslaving. Maar hij heeft geen concrete actie ondernomen, behalve het schriftelijk waarschuwen en uiteindelijk op non-actief stellen van de werknemer. Het staat voldoende vast dat al langere tijd sprake is van een als ziekte te kwalificeren alcoholverslaving. Omdat tijdens het indienen van het verzoek sprake was van ziekte, is volgens de kantonrechter reflexwerking van het opzegverbod op zijn plaats. Hij wijst het verzoek tot ontbinding dan ook af.

 

Bron: Kantonrechter Rotterdam, 11 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4576

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel