artikel

Stress en conflicten leiden tot waterballet

Gezond werken

Een schilder gaat niet goed om met stress en conflicten. Het dieptepunt vindt plaats tijdens zijn re-integratie, als hij overstuur raakt en een emmer water over zijn baas heen gooit. Is ontslag terecht? En met of zonder transitievergoeding?

Stress en conflicten leiden tot waterballet

Een werknemer werkt sinds 1994 als allround schilder bij een schildersbedrijf met ruim 100 werknemers. In juni 2016 krijgt hij een officiële waarschuwing voor luidruchtig communiceren en respectloos gedrag naar collega’s. In de brief staat ook dat bij een tweede waarschuwing verder sancties zullen volgen.

Re-integreren zonder stress en conflicten

Begin december 2016 meldt de werknemer zich ziek. Op advies van de bedrijfsarts gaat hij na de kerst re-integreren in aangepast magazijnwerk. Het is daarbij zaak stress en conflicten te vermijden. In maart 2017 krijgt hij een woordenwisseling met zijn direct leidinggevende. Daarbij gooit de werknemer een emmer water over diens hoofd heen. Twee collega’s zijn daarvan getuige geweest. De kantonrechter heeft wegens ernstig verwijtbaar handelen de arbeidsovereenkomst ontbonden zonder opzegtermijn of transitievergoeding.

> LEES OOK: Misdraging in de sociale werkplaats

Geen psychiatrische storing, geen opzegverbod

In hoger beroep oordeelt het hof als volgt. Uit de verklaring van de psychiater blijkt dat de gedraging van de werknemer wel te maken had met zijn prikkelbaarheid. Volgens diezelfde psychiater was er echter geen sprake van een psychiatrische stoornis. Mede op grond van andere medische verklaringen oordeelt het hof dat er geen sprake is van een opzegverbod wegens ziekte (art. 6:670 lid 1 BW).

> LEES OOK: Alcoholverslaving is ziekte, dus opzegverbod?

Handelen verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar

Anders dan de kantonrechter acht het hof het handelen van de werknemer wel verwijtbaar, maar in het licht van de omstandigheden niet ernstig verwijtbaar. De werknemer heeft erkend dat gooien van water over een leidinggevende niet door de beugel kan. Hij heeft daarbij gewezen op zijn prikkelbaarheid en emotionele kwetsbaarheid. Hij had spijt van zijn actie en heeft zijn baas direct excuses aangeboden. Dat laatste ontkent de werkgever overigens.

Hof: kijken naar alle feiten en omstandigheden

Het hof overweegt dat het bij de beoordeling over (ernstige) verwijtbaarheid naar alle feiten en omstandigheden moet kijken. De werknemer voelde zich om verschillende redenen niet gehoord. Hij arriveerde kennelijk overstuur bij de adjunct-directeur, die daar geen aandacht aan besteedde. Kort daarna vond het incident plaats. De bedrijfsarts had geadviseerd om stress en conflicten te vermijden. Daarom had de werkgever dit met de leidinggevende moeten bespreken.

> LEES OOK: PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Al met al vindt het hof het gedrag van de werknemer zo verwijtbaar dat van de werkgever niet in redelijkheid kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Maar de werknemer heeft gezien alle omstandigheden wel recht op de volledige transitievergoeding van 47.259 euro bruto.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 8 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1658

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: de opleiding Werkdrukmanagement en PSA

Reageer op dit artikel