artikel

Leidt agressief gedrag altijd tot ontslag?

Gezond werken

Een goed functionerende werknemer schiet eenmalig uit zijn slof en vertoont daarbij agressief gedrag naar een collega. Is dit eenmalige incident voldoende om zijn ontslag op staande voet te rechtvaardigen?

Leidt agressief gedrag altijd tot ontslag?

Een 22-jarige man werkt sinds januari 2011 bij een bedrijf dat sandwiches en aanverwante producten produceert en distribueert. In het begin werkt de man alleen op zaterdag en zondag. Maar na het afmaken van zijn school, de laatste drie maanden, werkt hij er 40 uur per week.

In november 2017 levert een collega kritiek op zijn werk. Daarop wordt de werknemer boos, uit dreigende taal, gooit een leeg kratje, begint te schelden en grijpt uiteindelijk zijn collega bij de keel. De werkgever hoort diverse getuigen over het incident en ontslaat de werknemer per brief en e-mail op staande voet. De werknemer verzoekt vernietiging van het ontslag.

> LEES OOK: Misdraging in de sociale werkplaats

In dit geval ontslag op staande voet gerechtvaardigd?

De kantonrechter stelt voorop dat een werkgever dergelijk gedrag niet hoeft te tolereren. Het spreekt voor zich dat een werknemer zich moet onthouden van fysieke aanvaringen op de werkvloer. Maar de vraag is wel of in dit geval ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

De werknemer is ontploft tegenover een leeftijdsgenoot met dezelfde functie en heeft zich daarbij agressief opgesteld. Maar dit was nadat hij eerder bij zijn leidinggevenden had geklaagd over het gedrag van deze collega. Het gaat om jonge mensen die laaggeschoold werk doen en fysiek niet voor elkaar onderdoen. Met de klachten is niets gedaan. Daarmee heeft de werkgever de kans laten bestaan dat het een keer tot een fysieke uitbarsting zou komen. Dat maakt het gedrag van de werknemer nog niet aanvaardbaar, maar weegt wel mee bij de beoordeling van het gegeven ontslag.

> LEES OOK: PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Fout erkennen, rustig weggaan en excuses spelen mee

Ook speelt mee dat de werknemer direct na het incident heeft erkend dat hij verkeerd heeft gehandeld. Verder is hij, nadat hij te horen had gekregen dat hij geschorst was, rustig naar huis gegaan. Hij heeft dezelfde dag gebeld om zijn excuus aan te bieden. De afgelopen zeven jaar zijn er geen problemen geweest. Voor het incident zelf geldt dat de collega geen letsel heeft opgelopen. Daardoor is niet vast te stellen hoe stevig de werknemer hem heeft vastgegrepen en wat de daadwerkelijke impact daarvan was. Wat betreft het kratje: de rechter kan alleen vaststellen dat de werknemer dat een zet heeft gegeven.

> LEES OOK: Ontslag op staande voet soms te zwaar middel

Dit alles brengt de rechter tot het oordeel dat het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd is. Dit betekent dat de werkgever de werknemer weer moet toelaten tot het werk. De rechter stelt een dwangsom in van 1.000 euro per dag, met een maximum van 50.000 euro.

 

Bron: Kantonrechter Amsterdam, 4 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2032
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel