artikel

Teamchef ontloopt ontslag door bijzondere ziekte

Gezond werken

Een teamchef hangt ontslag boven het hoofd wegens ongewenst gedrag jegens een collega. Maar hij meldt zich ziek en ontspringt zo de dans van ontslag. Terecht of onterecht?

Teamchef ontloopt ontslag door bijzondere ziekte

Een 55-jarige teamchef werkt sinds 1997 bij BSA Schaderegeling. Dit is een juridische dienstverlener met circa 35 werknemers. Hij heeft zich tussen december 2014 en april 2016 tegenover een ondergeschikte van zijn team “seksueel intimiderend en ongepast”gedragen, zo heeft zij ervaren. Per 1 september 2017 heeft zij ontslag genomen. Dit nadat zij een paar dagen eerder de directie en haar collega’s van de reden op de hoogte heeft gesteld.

Meerdere klachten over gedrag van teamchef

Het hele team vraagt een gesprek aan met de directie en meerdere leden uiten klachten over het gedrag van hun chef. Die is daarbij zelf niet aanwezig. Hij wordt na een onderhoud op 28 augustus vrijgesteld van zijn werk en meldt zich dezelfde dag ziek. Later is de diagnose sarcoïdose gesteld. Dat is een chronische ziekte met onbekende oorzaak en verloop. De bedrijfsarts acht hem op 9 oktober weer voor halve dagen arbeidsgeschikt. Op advies van de arts vindt medio 2018 ook (vergeefse) mediation plaats. Re-integratie via het tweede spoor is niet gelukt. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen.

> LEES OOK: Vieze plaatjes en ontoelaatbaar gedrag bij Defensie

Opzegverbod wegens ziekte binnen 2-jaartermijn

De kantonrechter stelt vast dat in dit geval een opzegverbod geldt. Want sinds de teamchef zich ziek heeft gemeld, is er nog geen periode van twee jaar verstreken (art. 7:669 BW). De arbeidsovereenkomst kan in zo’n geval alleen onder bepaalde omstandigheden worden ontbonden. Namelijk als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing binnen redelijke termijn niet mogelijk is of anderszins niet in de rede ligt. Volgens de werkgever ligt de redelijke grond voor ontbinding in het gedrag van de chef, zowel voor als na zijn ziekmelding.

> LEES OOK: Mag ontslag ondanks opzegverbod?

Geen vlucht in ziekte, want teamchef is echt ziek

Maar de rechter vindt dat er ontegenzeggelijk sprake is van een ernstige ziekte. Daarom is er geen sprake van dat de teamchef is ‘gevlucht’ in ziekte om een mogelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bemoeilijken. Gezien de symptomen waarmee sarcoïdose gepaard kan gaan, valt niet helemaal uit te sluiten dat er enig verband is tussen het gedrag van de teamchef en diens ziekte.

In dit geval weegt de ontslagbescherming van de teamchef als zieke werknemer zwaarder dan de belangen van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De vraag of voldoende is gedaan aan de re-integratie kan pas aan de rechter worden voorgelegd als het UWV na twee jaar een ontslagvergunning weigert. De rechter wijst het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af.

Bron: Kantonrechter Den Haag, 14 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:15437
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

teamchef ontloopt ontslag door bijzondere ziekte

Reageer op dit artikel