artikel

Plaspauzes, moeten ze nu zo nodig?

Gezond werken

Wel of niet genoeg tijd voor plaspauzes? De ondernemingsraad vindt van niet, de werkgever vindt van wel. Omdat de or instemmingsrecht heeft en nee zegt, legt de werkgever de nieuwe werktijdenregeling voor aan de kantonrechter. Wat zegt die ervan?

Plaspauzes, moeten ze nu zo nodig?

Busonderneming Keolis heeft een nieuwe werktijdenregeling voor de chauffeurs ingevoerd. Daarin worden per dienst de aankomst- en vertrektijden per bushalte bepaald. Ook de pauzes staan ingepland. Maar hoe zit het met plaspauzes?

De ondernemingsraad stemt niet in met de regeling. Want de OR vindt dat de chauffeurs te weinig tijd krijgen voor plaspauzes. Daarop verzoekt Keolis de kantonrechter om toestemming om de werktijdenregeling in te voeren.

Voor werktijdenregeling is instemming OR nodig

De kantonrechter maakt daarbij de volgende overweging. Volgens artikel 19 van de cao Openbaar Vervoer is bij een werktijdenregeling de instemming van de OR nodig. Verder heeft de OR volgens artikel 27 lid 1 Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht over (onder meer) een besluit tot invoering van een nieuwe werktijdenregeling.

Vervangende toestemming bij onredelijke beslissing

Vervangende toestemming is volgens artikel 27 lid 4 WOR alleen mogelijk als de beslissing van de or om geen instemming te verlenen, onredelijk is. Bij die afweging weegt de rechter de over en weer aangevoerde argumenten tegen elkaar af (de redelijkheidstoets). Wegen de argumenten even zwaar, dan volgt afwijzing van het verzoek. Uitzondering: als de ondernemer kan aantonen dat vervangende toestemming noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen.

> LEES OOK: Werktijden, een vergeten onderwerp in de RI&E

Rechter vindt eigen invulling pauzes door OR onjuist

Plaspauzes, moeten ze nu zo nodig?De or heeft bij zijn besluit een maatstaf gehanteerd. Die komt erop neer dat chauffeurs iedere drie uur, vijf minuten aaneengesloten moeten kunnen pauzeren. Zulke ingeplande plaspauzes vinden plaats op een goedgekeurde pauzelocatie. Maar de rechter stelt vast dat deze interpretatie niet uit de cao-tekst blijkt. Die invulling is van de OR zelf. De OR verwijst daarbij naar zijn eigen beleidsvrijheid.

De rechter vindt deze eigen invulling echter niet juist. Zeker omdat de werkgevers tijdens het landelijk cao-overleg niet bereid waren een vast aantal minuten op te nemen voor pauzes. Volgt de rechter hier de redenatie van de OR? Dan zou de ondernemingsraad onder het mom van beleidsvrijheid afdwingen wat in landelijk overleg niet is gelukt.

Werkgever vindt 5 minuten voor sanitaire stop niet nodig

Plaspauzes, moeten ze nu zo nodig?Feit is dat er een reële mogelijkheid moet zijn voor een onderbreking (bijvoorbeeld voor een plaspauze). De rechter vindt echter dat de voorgestelde werktijdenregeling daartoe voldoende mogelijkheden biedt. Keolis vindt gemiddeld vijf minuten voor een sanitaire stop niet nodig. Maar het bedrijf benadrukt dat de chauffeur altijd naar het toilet kan, onder het motto: “Als je moet, dan moet je gaan”. Een buschauffeur zal nooit het verwijt krijgen dat de bus te laat is door noodzakelijk toiletbezoek.

> LEES OOK: Boetes Arbeidstijdenwet aangepast

Dienstregeling biedt wel degelijk ruimte voor plaspauzes

Volgens de rechter heeft Keolis afdoende aangetoond dat de door de OR ‘afgekeurde’ diensten wel degelijk reële mogelijkheden bieden voor sanitaire stops. De totaal beschikbare tijd voor onderbrekingen hoeft ook niet te leiden tot ‘gejakker’ om de verloren tijd weer in te halen. Daarop verleent de kantonrechter toestemming om de werktijdenregeling in te voeren.

Bron: Rechtbank Almere, 14 augustus 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3813
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Plaspauzes, moeten ze nu zo nodig?

Reageer op dit artikel