blog

Een ei van Columbus?

Gezond werken

En misschien op het eerste gezicht wel te veel. Alleen al op het feestcongres waar Heerhugowaard in de bloemen werd gezet waren er wel veertig workshops waarbij, soms ernstig en soms met plezier, evenveel verschillende thema’s onder de aandacht werden gebracht. Iedereen blij en tevreden. Maar wel heel veel! En ik kwam in mijn eentje al met zo’n tachtig nieuwe suggesties! Preventie? Er kan en moet zoveel! Die arme leidinggevenden en managers! Slaat hen de schrik niet om het hart als ze merken dat hun preventiemedewerkers weer een bak vol ideeen en frisse energie over hen uit gaan storten? Er moet wat met verzuim, met de RI&E, met de werknemerstevredenheid, met de motivatie, met de veiligheid, en graag over alles een meting en daarna een plan voor de uitvoering op de werkvloer… ja hallo, mogen we ook nog aan het werk?

 

Hoe enthousiast je als preventiemedewerker ook bent, het werk staat voorop. Zeker in een tijd dat de bomen niet meer vanzelf tot de hemel groeien en bedrijven allerlei toeren moeten uithalen om goedkoper en beter te presteren en meer klantgericht te werken. Nog meer veranderingen en projecten!
Mijn eigen onderzoekje had ik al heel anders aangepakt dan vroeger. Zomaar de beste voorbeelden uit de sector plukken leek me niet verstandig. De vraag die je als onderzoeker of preventiemedewerker ook telkens moet stellen is: waarom worden de voorbeelden van anderen nooit makkelijk gekopieerd en uitgevoerd? Daar moeten redenen voor zijn. Vandaar dat ik vooraf gemeenten opbelde die nog een lange weg hadden te gaan. Wat waren de problemen waarmee ze worstelden? De bedoeling was om juist daarover succesfactoren te selecteren. De vraag: “wat is succesvol” kreeg daarom gezelschap van nog een andere vraag: “hoe krijg je een organisatie mee”?

 

Uiteraard heeft dat een aardige gereedschapskist opgeleverd. Met veel te veel tips en instrumenten voor een korte column. En wellicht meer dan leidinggevenden aankunnen. Meer dan een paar cursussen en workshops per jaar zijn niet haalbaar. Maar hoe kan dat dan beter? Zelf heb ik in mijn eerdere columns al meerdere suggesties gedaan. Zoek aansluiting door aan leidinggevenden te vragen hoe hun wensbeeld is van hun afdeling over drie jaar. Richt targets en workshops niet alleen op leidinggevenden maar ook op de werknemers zelf. Zet verzuim, goed werken en gemotiveerd presteren in een gefaseerd plan zodat een meerjarenproject ontstaat.

 

Heerhugowaard heeft terecht een prijs gekregen omdat ze daar iets aan hebben toegevoegd: ze hebben een interne “academy” opgericht waardoor werknemers, leidinggevenden en teams periodiek over zich zelf kunnen nadenken of met elkaar kunnen praten over hun eigen werk, werkstijl en hun toekomst. Geen stortvloed van projecten van anderen, maar een project, van en voor henzelf. “Academy” vind ik een te chique woord: het ei van Columbus dekt de lading beter.

Reageer op dit artikel