blog

De nieuwe arbodienst, duurzaamheid

Gezond werken

Even dacht ik dat er gehoor was gegeven aan mijn oproep om het instituut arbodienst maar op te heffen, maar er bleek sprake te zijn van een naamsverandering. En misschien ook wel van een organisatieverandering.

De nieuwe arbodienst, duurzaamheid

 

Omdat de huidige markt van arbodienstverlening mij totaal onduidelijk was, ben ik op het interweb maar eens te rade gegaan bij de heren van Google. Bij de eerste de beste link die ik probeerde kreeg ik een melding dat er ernstige schade aan mijn computer kon worden toegebracht. Hoe symbolisch. De tweede link toonde mij een stuk of 50 arbodiensten waarvan ik er 9 herkende.

 

Ik ben toen zelf maar eens gaan snuffelen. Commit-Arbo bleek nog steeds goed in het doorsturen van het kastje naar de muur en verwees mij naar Achmea. Arbo-Unie woont nog wel op hetzelfde adres. Wat me aan deze drie grote spelers direct opviel was hun insteek: unaniem richt men de pijlen op ‘duurzaamheid’. Ik heb die kreet de laatste tijd vaker gehoord, vooral in de discussie rond verhoging van de pensioenleeftijd.

  • “365 verbetert de duurzame inzetbaarheid van mensen”
  • “Duurzame inzetbaarheid, duurzaam@work” (ArboUnie)
  • “Duurzaam doorwerken, met Achmea Vitale”.

 

Ik heb me eens grondig verdiept in de visies van deze arbodiensten, en met enige schroom moet ik bekennen dat ik werd geboeid door de informatie op de websites. Alle drie gaan nadrukkelijk in op de relatie werk–prive en de noodzaak om die in balans te houden. Ook de onvermijdelijke vergrijzing wordt veelvuldig genoemd. Een duidelijke verschuiving in aanpak ten opzichte van de jaren dat ik daar nog rondliep. ‘Arbo’ is duidelijk minder prominent aanwezig, en is hier en daar dus zelfs al uit de naam verdwenen. Ik juich die nieuwe rol voor arbodiensten toe. Misschien zijn ze daar ook nog wel goed in. Want op het gebied van duurzame inzetbaarheid valt nog veel te doen. Werk en prive zijn niet meer strikt te scheiden. Beide hebben een steeds grotere invloed op elkaar.

 

Maar mijn hart ligt natuurlijk bij de ‘harde arbo’. Wat zijn de gevolgen van vergrijzing voor de harde arbo. Wordt het onveiliger door afnemende reactiesnelheid? Of veroorzaken ervaren mensen juist minder ongevallen? Als die toenemende aandacht voor inzetbaarheid van personeel maar niet ten koste gaat van de aandacht daarvoor. De Arbeidsinspectie krimpt nog verder in, en op enig moment zal ook de evaluatie van de arbocatalogi wel gevolgen hebben voor de arbostructuur in Nederland. En van dit kabinet verwacht ik geen strengere regels.

 

Aart Kraak is werkzaam bij De Arbocompagnie

www.arbocompagnie.nl

Reageer op dit artikel