blog

Inmiddels vindt meer dan de helft van de werkgevers dat doorwerken na het zestigste levensjaar wenselijk is, zo gaf het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onlangs aan. Dat is bijzonder. Want er wordt vaak gedacht dat oudere werknemers minder flexibel, eerder ziek en minder veranderingsgezind zijn.

Ikke

 

Maar vrees voor toekomstige personeelstekorten zorgt bij de gemiddelde werkgever nu kennelijk toch voor een cultuuromslag. En de werknemers? Ook zij zijn positiever gaan denken over langer doorwerken, zegt het SCP. Maar kunnen ze dat ook? Als werknemers ouder worden neemt de kans op gezondheidsklachten toe. Dat kan aanpassing van werkplek of arbeidstijden nodig maken, maar dat is nu juist waar de werkgevers vanaf willen omdat het oudere werknemers duur maakt.

 

De werkdruk zal dus waarschijnlijk toenemen, net als de kans op allerlei beroepsziekten. Komt dat wel goed? De werknemer die tot op hoge leeftijd actief en gezond wil blijven

zal zelf het heft in handen moeten nemen, zo blijkt uit de artikelen in dit nummer van vakblad Arbo. De werknemer moet vooral voor zichzelf willen zorgen, fysiek en psychisch.

 

De kritische en zelfverzekerde Generatie IK© (1982-1994) zal dat minder moeite kosten dan de generatie van de babyboomers, die intussen immers al op leeftijd is. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leefstijl, vakmanschap en ontwikkeling op een manier die aansluit bij je beroep wordt de komende jaren de trend, zo zeggen de auteurs.

 

En dat doe je niet meer aan de leiband van de werkgevers en de arboprofessional, maar vanuit een eigen intrinsieke motivatie om een goede positie te behouden op de arbeidsmarkt. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid bieden de grootste kans op succes.

Dit past helemaal in de tijdgeest. Onze maatschappij is immers steeds meer ik-gericht. Maar een beetje solidariteit tussen jong en oud zou goed van pas komen. Of wordt het ikke ikke ikke en de oudere kan stikke?

 

Jacqueline Joosten is de hoofdredacteur van het Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel