blog

Preventiemedewerker moet regie in zijn vak krijgen

Gezond werken

Iedere preventiemedewerker krijgt te maken met het beleid van de regering om de arbeidsbescherming terug te brengen tot het niveau van de Europese wetgeving. Weg met de eigen regels! En iedere preventiemedewerker krijgt te maken met het geweld waarmee arbodiensten en adviesbureaus hameren op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. 

Preventiemedewerker moet regie in zijn vak krijgen

Daar sta je dan. Aan de ene kant te weinig maar wel scherpe voorschriften over tillen, giftige stoffen enzovoort. En aan de andere kant juist weer een grote vinger richting gedrag en houding. Krijgen mensen het aan hun rug vanwege te zware lasten of te veel zitten in dezelfde houding? Of omdat ze hulpmiddelen niet gebruiken of te veel eten? Ingewikkelder wordt het omdat het kader ook al verandert: steeds meer bedrijven zoeken een eigen regie.

 

Denk je daarover na, dan wordt het knap ingewikkeld. De RI&E gaat over werkrisico’s. De adviesbureaus mikken op de mens. Beide schieten te kort tenzij ze elkaar aanvullen. En om dat te bereiken ben jij dus nodig. Als ik daarover nadenk, dan schieten me twee punten te binnen. Focus en nieuwe competenties. Preventiemedewerkers lopen door het deinend geweld van overheid en adviesbureaus het risico dat ze buiten de focus van leiding en medewerkers raken. Die focus is namelijk niet gericht op risico’s en verkeerd gedrag maar op werk. Voorschriften en priemende vingertjes van experts worden minder gewaardeerd dan een discussie over de vraag: wat is er nodig om goed te kunnen werken?

 

En uitgaan van zwakke broeders bij verzuim, zoals bureaus als VerzuimReductie doen, is minder aantrekkelijk dan de vraag aan medewerkers: wat heb jij nodig en wat ga je zelf doen om ervoor te zorgen dat je over vijf jaar nog inzetbaar bent? Zijn werknemers te sturen objecten of kan en moet je ze aanspreken op een volwassen arbeidsrelatie, gebaseerd op volwassenheid, energie, betrokkenheid en competenties? PMO’s en de WAI zijn daarbij zeker interessant, maar schieten op het laatste ogenblik toch tekort. Ze meten alleen kenmerken van individuen en zorgen niet automatisch voor een dialoog op de werkvloer over de vragen naar de mogelijkheden voor goed werk en de wegen naar blijvende goede inzetbaarheid.

 

Een bijzonderheid die steeds onderbelicht is gebleven is dat problemen altijd maar een klein deel van het werk of een klein deel van de medewerkers betreffen. De overige werknemers en vrijwel alle leidinggevenden worden daarom niet bereikt door ideeen over goed werk en inzetbaarheid. Om die reden pleit ik voor een zekere omscholing van preventiemedewerkers. Welke kennis, ervaring en competenties heb je nodig om ervoor te kunnen zorgen dat er draagvlak komt voor het denken over met plezier en duurzaam presteren? En welke kennis heb je nodig om daarbij individuen en groepen enthousiast te krijgen? En ten slotte, welke kennis heb je nodig om, aansluitend om de bedrijfskenmerken, daarbij een meerjarenprogramma op te zetten?

 

Immers, pas dan wordt een preventiemedewerker niet meer afhankelijk van het inschakelen van andere experts maar krijgt hij ook in zijn vak zelf de regie.

 

Lees meer over preventie op: www.overpreventie.nl

 

Vincent Vrooland is arbeid- en organisatieadviseur vrooland@xs4all.nl

Reageer op dit artikel