blog

Wantrouwen

Gezond werken

Het Nieuwe Werken zou nu juist om vertrouwen vragen, maar de organisaties zijn de afgelopen jaren vooral ingericht op basis van wantrouwen, waarin elke activiteit wordt gecontroleerd en vastgelegd. Wel ziet volgens de onderzoekers 66 procent van de ondervraagden dat hun organisatie productiever is geworden door Het Nieuwe Werken.

Wantrouwen

 

En er werden ook voordelen gezien als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Zo zou voor 58 procent Het Nieuwe Werken onmisbaar zijn om als werknemer inzetbaar te blijven. En dat is dan weer mogelijk door een betere combinatie van werk en prive. En ook zouden steeds meer medewerkers verwachten dat hun organisatie dit jaar klaar is voor Het Nieuwe Werken.

 

Wat ook de waarde van het onderzoek moge zijn, er blijkt wel degelijk sprake van wantrouwen binnen de bedrijven. En dan niet alleen van werknemers onderling, maar zeker ook van de leiding – of zo u wilt: het management – naar de ondergeschikte werknemers. Immers, uit een ander onderzoek, een enquete van De Groene Amsterdammer onder ruim 1320 ondernemingsraden, bleek dat twee derde van de werkgevers hun personeel filmt. Er hangen namelijk in 64 procent van de bedrijven camera’s en in ten minste 20 procent daarvan zijn geen afspraken gemaakt over het gebruik van de camerabeelden. Dit in strijd met alle wettelijke regels die daarvoor zijn opgesteld.

 

Er werd gevraagd in de enquete naar de bevindingen met betrekking tot het cameratoezicht, het meelezen met e-mailverkeer, het afluisteren van telefoongesprekken en naar overige, mogelijk privacy overschrijdende maatregelen. Het bleek dat meer dan een derde van de werkgevers de e-mails van hun werknemers leest en een op de tien meeluistert met telefoongesprekken. De ondervraagden wezen zelf nog spontaan op het zonder toestemming doorgeven van persoonsgegevens aan een verzekeringsmaatschappij en het openen van kluisjes bij langdurige afwezigheid van een medewerker.

 

Camera’s worden doorgaans opgehangen met het oog op de veiligheid in de meest brede zin. Het kan dan gaan om risico’s op overvallen of om inbraken tegen te gaan, maar ook om bepaalde bedrijfswaarden, zoals geldstromen, te beschermen. Maar het is verleidelijk en ook vrij eenvoudig, om deze middelen ook in te zetten voor andere doeleinden, zoals het controleren van het eigen personeel –  ze hangen er immers toch al. Het ophangen is vers een, maar de camera’s dan zonder nadere toelichting ook voor dit doel te gebruiken is niet alleen in strijd met wettelijke regels, maar zeker ook moreel verwerpelijk. Het kan het onderlinge wantrouwen alleen maar vergroten. En dat zal niet alleen ten koste gaan van de sfeer in het bedrijf, maar ook uiteindelijk op de productiviteit!

 

Rob Poort is jurist en veiligheidskundige bij Bureau Poort.

Reageren? www.bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel