blog

Het papiertje

Gezond werken

Waarom willen we een diploma halen? Het kan natuurlijk zijn dat we gewoon punten moeten halen of dat we op zoek zijn naar een leuk item op ons cv. Want je weet maar nooit. Of misschien willen we aan onze werkgever laten zien dat we met onszelf bezig zijn. Dat we werken aan onze inzetbaarheid. Of een werkgever vindt dat we over bepaalde kennis moeten beschikken. Dat is mooi. De opleiding loopt dan vaak gelijk op met de functie.

Het papiertje

 

Maar uiteindelijk moet kennis toch gaan ‘rollen’. Alleen kennis die goed is ingebed in een individu en in een organisatie, levert wat op. Want na de formele setting van een cursus komt immers pas het echte werk: de praktijk! Luisteren, kijken, verbeteren en kennis doorgeven. 
 
Als werkgevers hun opleidingsbeleid gestructureerd zouden aanpakken, dan leverde hen dat geld op, zo staat in dit nummer beschreven. Dan zou opleiden het product zijn van goed overleg tussen de op te leiden medewerkers (wat zijn hun talenten?) en de organisatie (collega’s, leidinggevenden, HR en management).

 

Ook voor de werknemer heeft dit voordelen. Want door recessie en reorganisaties komen veel functies en medewerkers in beweging. Werknemers die samen met hun organisatie hebben gekeken naar hun perspectieven op de lange termijn, zijn meteen breed inzetbaar en stromen makkelijker door. Het is jammer dat veel werkgevers en werknemers dit niet zien. Bij menig opleider hangt  momenteel de vlag halfstok, budgetten zijn bijna gehalveerd. Een gemiste kans.
 
Christiaan Huygens leverde de wereld een schat aan uitvindingen op. Maar dat was eerder ondanks dan dankzij zijn papiertje. Zijn inzetbaarheid ontleende hij aan zijn grenzeloze nieuwsgierigheid … en aan echte kennis.

 

Jacqueline Joosten,  hoofdredacteur

Reageer op dit artikel