blog

Opgefokt

Gezond werken

Het onderwerp veiligheid en privacy is de laatste tijd veel in het nieuws. Het begon met Zembla’s Verzuimpolitie. Met slimme trucjes kregen zij veel misstanden maar vooral ook veel emotie boven tafel. Zembla kreeg heel veel exposure in pers en politiek voor dit onderwerp (en voor zichzelf). En dan is er nu de FNV die “de noodklok luidt” en het heeft over een “corrupt systeem”.

Opgefokt

 

Op de een of andere manier roept de toon van FNV en Zembla een tegenstrijdig gevoel bij mij op. Kennelijk is dit de enige manier om breed de aandacht te trekken voor dit – in de ogen van veel werkgevers misschien saaie – onderwerp (het verzuim is de laatste jaren immers alleen maar afgenomen), en dat is natuurlijk prima.

 

Misstanden komen zeker voor en moeten boven tafel komen. Het MKB moet alle zeilen bijzetten om te overleven en kosten besparen over de ruggen van je zieke werknemers kan ‘verlichtend’ werken. Dan zijn er nog de werknemers die zich niet ziek melden, uit angst voor baanverlies. Ongetwijfeld zijn de slechteriken onder de werkgevers nu gewaarschuwd. Want te missen was de berichtgeving van Zembla en FNV zeker niet. Het punt is dus gemaakt. Maar wat nu?

 

Ongeoorloofd verzuim moeten we hard aanpakken, dat is een feit: ‘Lik op stuk!’ Maar de manier waarop de discussie wordt aangezet zet het onderwerp arbo en de hele arbobranche in een slechter daglicht, en dat is jammer. Want dit is niet de toon van de dagelijkse conversatie die werkgever en werknemer zouden moeten voeren op de werkvloer. Zodra dat gesprek blijft steken op het niveau ’het mot van de arbo’ is er al veel mis, lijkt me.

 

Er zijn veel arboprofessionals en vooral ook werkgevers die gewoon professioneel met verzuim omgaan. Net zo goed als er werknemers zijn die weten dat arbo ook hun eigen verantwoordelijkheid is. Allemaal partijen die zich keurig aan de regels houden, die normaal met elkaar in gesprek gaan.

 

Natuurlijk is het systeem niet ideaal en daar is het laatste woord nog niet over gezegd (in dat opzicht kunnen we nog leren van de Fransen, lees het artikel op pagina 40-43 in Vakblad Arbo>> nummer 11, 2013). Maar laten we eens proberen de discussie niet zo opgefokt te voeren. In de media, tussen stakeholders en op de werkvloer.

Reageer op dit artikel