blog

Terugblik

Gezond werken

Verder bracht de SER een advies uit over veilig en gezond werken en daarop gaf het kabinet zijn reactie. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe we het systeem van bedrijfsgezondheidszorg kunnen verbeteren en wat de rol van de branche en de
huisarts daarbij zal zijn.

Terugblik

 

De aanscherping van de regelgeving over boetes dit jaar trok weinig aandacht. Wel haalden de perikelen bij Odfjell, in navolging van Chemie-Pack, menig maal het nieuws. Ze wierpen wederom een negatieve schaduw over de hoogrisicobedrijven in ons land.

 

Preventie staat nadrukkelijk wel op de politieke agenda. De Inspectie SZW bracht voor het eerst een ‘Signalement Arbozorg’ uit. Daaruit bleek dat veel belangrijke arbozorgverplichtingen slechter worden nageleefd en bij veel kleine bedrijven niet bekend zijn. De naleving van verplichtingen als de RI&E en de preventiemedewerker blijven steeds verder onder de maat. Structureel preventiebeleid is voor bedrijven dus een speerpunt. De ‘goede’ daargelaten.

 

Als we naar de cijfers kijken, is er dit jaar weinig veranderd. Het aantal meldingen van beroepsziekten en ongevallen daalt licht of blijft gelijk. Werkgebonden psychische aandoeningen komen het meeste voor, zo blijkt zowel uit de meldingen als uit enquetes van het NCvB, NEA en WEA. Dat verdient nadrukkelijk aandacht. Nieuw in ons land is de aandacht voor zitten als arbeidsrisico. Daarover lijkt het laatste woord voorlopig nog niet gezegd.

 

Wat gaat 2014 ons brengen? Zijn we goed bezig? Werken we met elkaar aan een duurzaam inzetbare beroepsbevolking? Dat is de vraag. Dit kabinet gaat voort op de trend van zelfregulering en zel?nspectie en houdt de (kader)regels van de EU als uitgangspunt. Weinig bedrijven zullen een bezoek van de Inspectie krijgen.

 

De crisis zal haar stempel blijven drukken. Werkgevers bezuinigen nog steeds op arbomaatregelen, veel werknemers maken zich vooral zorgen om hun baan. Veel zzp’ers om voldoende clientele. Een ommezwaai van de ‘slechteriken’ is dan ook niet te verwachten. Het lijkt wat dat betreft vooral een kwestie van wachten op een kentering in de economie.

Positief puntje: een gezonde leefstijl verheugt zich in een toenemende belangstelling. Misschien een idee om in het nieuwe jaar de dialoog te starten over de gezonde (werk)omgeving? En anders kunt u dit altijd nog geheel zelfstandig oppakken …

 

De redactie wenst u in elk geval alvast een heel gezond 2014!

Reageer op dit artikel