blog

Gezocht: managers met lef

Gezond werken

Nog niet eerder veroorzaakte werkdruk en -stress zoveel verzuim als het afgelopen half jaar. Zelfs jonge mensen –in principe toch de gezondste groep werknemers- gaan er in toenemende mate onder gebukt.

Gezocht: managers met lef

Over de oorzaken bestaat geen twijfel: de wereld is competitiever dan ooit, vraagt dag in dag uit om optimale prestaties, met minder mensen en een hoog werktempo. En vlak de emotionele belasting niet uit: wie krijgt er nog een vaste aanstelling? Wie heeft er niet te maken met werkonzekerheid, taakverandering en afscheid van collega’s? We kijken verlangend uit naar de zomervakantie. Eindelijk! Een paar weken loskomen van het werk. Wel jammer dat gestreste werknemers na hun vakantie binnen de kortste keren weer net zo gestrest zijn als ervoor. Er moet structureel iets veranderen.
 
Stress kost handen vol met geld. Verzuim door stress duurt gemiddeld 4 maanden; dat kost al snel €20.000. Tel daar ‘grijs verzuim’ bij op: van mensen die wel aanwezig zijn, maar niet optimaal functioneren (ongeconcentreerd zijn, fouten maken, klantonvriendelijk zijn) vanwege vermoeidheid en demotivatie. Onderzoekers berekenden dat een organisatie met 100 medewerkers en 25% grijs verzuim, kan rekenen op een schadepost van minimaal 2,5 miljoen euro per jaar.
 
Puur uit financieel-bedrijfsmatig oogpunt hebben werkgevers er dus alle belang bij om stress op de werkvloer aan te pakken. Een goede werkgever richt zich immers op optimalisatie van productie, kwaliteit en winst. Gezien bovenstaande rekensom hoort aanpakken van stressbronnen daarbij, zou je verwachten. Maar hoewel het merendeel van de managers zegt zich zorgen te maken over werkgerelateerde stress, wordt er in meer dan 40% van de gevallen weinig of niets aan gedaan. Hoe kan dat?
 
Niets doen aan werkstress is naar mijn ervaring inherent aan de onzekerheid van het management over de uitkomst ervan. Het niet overzien van het proces werkt vaak al voldoende remmend om te blijven steken in de voorbereidingsfase. Een gemiste kans met een hoge frustratiefactor op alle niveaus in de organisatie. En de werkstress stijgt verder. Hoeveel meer moet (grijs) verzuim gaan kosten aan middelen en menskracht willen werkgevers werkelijk preventief gaan investeren in ‘human resources’?
  Vier tips voor managers met lef:

  • Bagatelliseer werkstress niet. Maak je mensen bewust van het fenomeen. Durf het op de agenda te zetten. De landelijke campagne checkjewerkstress.nl sluit hierop aan.
  • Mensen zijn geen machines. Erken dat je medewerkers ook in het werk individuele doelen en belangen hebben en probeer deze te verbinden met de bedrijfsdoelen en -belangen. Als dat lukt, schiet de bevlogenheid omhoog en daarmee de productiviteit, kwaliteit en winst.
  • Vraag jouw team eens naar oplossingen voor knelpunten op de werkvloer. Je zult verbaasd staan over de praktische invulling en haalbaarheid van hun ideeen.
  • En last but not least: vergeet niet je waardering uit te spreken voor goede inzet en prestaties.

 
Eerdere artikelen over werkdruk en werkstress:

 

 

 

Reageer op dit artikel