blog

De wind van voren

Gezond werken

Wie ooit in stormachtig weer op z’n fiets tegen de wind heeft geploeterd, kan zich er letterlijk iets bij voorstellen. Je tot het uiterste moeten inspannen om je doel op tijd te bereiken. Vreselijk heerlijk.

De wind van voren

Je werkt je rot, maar uiteindelijk geeft het wel voldoening. In het huidige economische tij krijgen veel bedrijven en hun medewerkers ook de wind van voren. Werk vinden, houden, winst maken en groeien gaat zeker niet vanzelf. Even geen tijd voor luxe dingen, maar bezuinigen.
Wat betekent dat voor de aandacht voor gezond en veilig werken? Met de beide benen op de grond? Zorgen dat je inspanningen wat opleveren?
Ik heb zo mijn twijfels.
We weten inmiddels dat investeren in veilig en gezond werken rendementen kan opleveren die ver uitstijgen boven wat je met andere bedrijfsinvesteringen kan behalen. (ISSA-report: rendement > 120%)  Ook is bekend dat bedrijven die in economisch slechte tijden blijven investeren in onderzoek, opleiding en reclame, de beste overlevings – en toekomstkansen hebben.

Met beide benen op de grond

Werk veiliger en gezond maken is vooral een kwestie van beleidskeuzes maken, goed management en goed leiderschap. Veilig en gezond werken is daarna een kwestie van vakkennis en gedrag door uitvoerende medewerkers. Veel tijd en geld investeren in marginale zaken is niet de juiste weg.
Wat heb je aan een uitgebreide RI&E als er geen beheersysteem is om een verbeterde werkwijze te borgen? Wat heb je aan een niet gebruikte Arbocatalogus of een managementsysteem dat geen draagvlak heeft?  Wat is een verplichte veiligheidopleiding waard, als daarin geen tijd is om de eigen praktijkproblemen te bespreken? Wat heb je aan bedrijfsartsen die zich met preventie gaan bezig houden, als ze daar geen belangstelling voor hebben en de noodzakelijke bedrijfskundige kennis missen?

 

Preventief denken is het lef opbrengen om als je ergens voordeel van inziet ook de nadelen goed te verkennen. Daar  ook de verantwoordelijkheid er voor nemen. Dat geldt zowel voor het delven van grondstoffen, als het maken van producten en het leveren van diensten.
We kunnen wel de mond vol hebben van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame inzetbaarheid, maar uiteindelijk gaat het om keuzes maken. Wat doe je wel en niet. En als je iets doet, doe het dan verantwoord. En als het beter kan, verander dan de manier waarop wordt gewerkt. Veel werknemers hebben daar goede ideeen over. Preventieprofessionals zijn degenen die daar een deskundige mening over hebben en verbeteringen weten te bereiken.
Ik zou er graag nog meer ontmoeten.

 

Gerard de Groot

www.gpmtraining.nl

Reageer op dit artikel