blog

Bent u een talent?

Gezond werken

Dit is een bijdrage over talentmanagement voor iedereen. Daarom als eerste de vraag:

Bent u een talent?

 wordt u in uw bedrijf als talent beschouwd?

Als u deze vraag met ja heeft beantwoord, hoort u bij de 80 procent van de werkende bevolking die zichzelf een talent vindt. Dit percentage is opvallend hoog, aangezien werkgevers vaak slechts 10 procent van hun werknemers als talenten (oftewel highpotentials) beschouwen. Er lijkt dus grote onenigheid te zijn over de exacte betekenis van talent. Dit roept de vervolgvraag op: wie heeft er gelijk?

Sterke punten

Naar mijn mening heeft iedereen gelijk die de unieke talenten in zichzelf en alle anderen ziet. De laatste 15 jaar heeft de positieve psychologie namelijk overtuigend gesteld dat ieder individu bepaalde kwaliteiten, sterke punten, of talenten heeft. Volgens positieve psychologen worden sterke punten zichtbaar in activiteiten die een individu goed en met plezier uitvoert. Een lichtpuntje vinden in moeilijke tijden (optimisme) kan een talent zijn, net zoals zich kunnen inleven in de gevoelens van anderen (empathie, sociale intelligentie) en het vermogen objectieve beslissingen te nemen zonder beïnvloeding door derden (rechtvaardigheid).

Beperkte definitie

Deze sterke punten lijken op het eerste gezicht klein en onbeduidend. Veel bedrijven erkennen ze niet als talenten. Bedrijven hebben namelijk vaak een zeer beperkte definitie van talent. Zij stellen talent gelijk met leiderschapspotentieel of opleidingsrichting en -niveau. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat juist de schijnbaar ‘kleine’ kwaliteiten, die waarop de positieve psychologie de nadruk legt, grote effecten teweeg kunnen brengen.

Focus op talent

Dit onderzoek toont namelijk aan dat een focus op talenten als optimisme, empathie en rechtvaardigheid diverse positieve effecten heeft. Medewerkers die bewust worden gemaakt van hun sterke punten en gestimuleerd worden om die te ontwikkelen, scoren hoger op individueel welzijn. Ook beschikken ze over een grotere motivatie om nieuwe dingen te leren en zich te ontwikkelen. Bovendien blijken medewerkers baat te hebben bij het gevoel dat hun bedrijf hun sterke punten waardeert en ze de kans krijgen die op het werk toe te passen. Ze beleven meer positieve emoties, presteren beter, zijn innovatiever en behulpzamer en verzuimen minder bij hoge werkdruk en zware emotionele belasting.

Talentmanagement

Welk bedrijf wil nu niet dat zijn medewerkers a) gelukkig zijn/zich goed voelen?, b) zich blijven ontwikkelen?, c) goed presteren?, d) innovatief en behulpzaam zijn? en e) weinig verzuimen? Daarom moet er bij talentmanagement veel meer aandacht komen voor de unieke sterke punten van alle medewerkers. Door de focus te leggen op de kwaliteiten van iedereen, kunnen bedrijven er op een positieve, duurzame en sociaal verantwoorde manier voor zorgen dat hun personeel tot bloei komt.

> Interesse in uw eigen sterke punten? Vul dan HIER gratis de VIA krachtenvragenlijst in.

 

Christina Meyers is universitair docent bij de vakgroep Human Resources Studies van de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op talentmanagement en de toepassing van de positieve psychologie binnen bedrijven. Zij is op 10 juni 2015 gepromoveerd op het proefschrift ‘From essence to excellence: A strengths-based approach to talent management’. Interesse? Stuur een mail naar m.c.meyers@uvt.nl.

Reageer op dit artikel