blog

Langer lol in werk met job crafting

Gezond werken

Denkt u eens terug aan toen u begon met uw huidige baan. Is uw baan sindsdien veranderd? Of zijn de taken die u nu uitvoert anders dan de taken waarmee u begon?

Langer lol in werk met job crafting

Voor velen van u zal dit zeker het geval zijn. U heeft in de loop der tijd waarschijnlijk meer verantwoordelijkheden gekregen. Of technologische veranderingen hebben ervoor gezorgd dat uw werk er nu anders uitziet. Nu de belangrijkste vraag: hoeveel van deze veranderingen waren uw eigen initiatief? En in hoeverre hebt u zich uw baan ‘eigen’ gemaakt en die aangepast aan uw eigen interesses en capaciteiten? Als u dat in hoge mate doet, bent u een echte job crafter!

Eigen initiatief

Job crafting is namelijk het op eigen initiatief doen van kleine aanpassingen aan een baan, zodat deze beter past bij de eigen capaciteiten en interesses. Een voorbeeld is een werknemer die handig is met computers en daarom collega’s op het werk hulp aanbiedt bij hun computerproblemen. Of een werknemer met veel ervaring met lastige klanten die daarom deze klanten voor zijn rekening neemt. Of een werknemer die het leuk vindt om te schrijven en zich daarom aanmeldt bij de redactie van het personeelsblad.

Verschillende manieren

Er zijn verschillende manieren om aan job crafting te doen. U kunt leuke taken die aansluiten bij uw interesses of capaciteiten naar zich toe trekken of juist taken die niet (meer) bij u passen afstoten. U kunt taken anders uitvoeren, bijvoorbeeld door hulpmiddelen te gebruiken. Ook kunt u sociale contacten op het werk aanpassen, bijvoorbeeld door collega’s te coachen.

Sleutel

Naar mijn mening is job crafting de sleutel naar duurzame inzetbaarheid. We weten al uit onderzoek dat werknemers die job craften een betere ‘fit’ tussen zichzelf en hun baan ervaren. Daardoor zijn zij meer bevlogen en beter inzetbaar, en presteren ook nog beter. Maar interesses en capaciteiten veranderen naarmate mensen ouder worden. Zo kunnen fysieke capaciteiten afnemen met leeftijd, terwijl kennis, ervaring en intrinsieke motivatie juist toenemen.

Misfit

Tegelijkertijd zitten oudere werknemers vaak langer in dezelfde baan. Daardoor kan een misfit tussen de persoon en de baan ontstaan: baan en persoon passen niet meer optimaal bij elkaar. Door zelf die baan te blijven aanpassen aan veranderingen in capaciteiten en interesses, herstelt u de fit. Job crafting is dus een manier waarop ook ouder(wordend)e werknemers hun baan kunnen blijven aanpassen aan hun veranderde zelf. Zo houden zij lol in hun werk en zullen zij eerder kunnen en willen doorwerken.

Sterke punten

Vraagt u zichzelf daarom regelmatig af: wat zijn mijn interesses, passie, capaciteiten en sterke punten? Gebruik ik deze in mijn baan? Hoe zou ik mijn baan zo kunnen craften dat deze beter past bij mijn huidige interesses en capaciteiten? U kunt dit uiteraard ook met uw leidinggevende bespreken. Als u regelmatig probeert uw baan zo te craften dat die goed bij u past, zult u langer met plezier door kunnen werken.

Dorien Kooij is universitair docent bij het departement Human Resources Studies van Tilburg Universiteit. Haar onderzoek richt zich op ouder worden op het werk, en dan meer specifiek op motivatie, HRM en job crafting. Voor meer informatie over of deelname aan onderzoek over job crafting en duurzame inzetbaarheid: Dorien Kooij, t.a.m.kooij@uvt.nl.

Reageer op dit artikel