blog

Een nieuw jaar, een nieuwe start?

Gezond werken

U denkt misschien: hoe zal de wereld er in 2016 uitzien en wat zal ik eens voor verfrissends gaan doen? Maar dan komt u al snel tot de conclusie dat er met de overgang van 31 december 2015 naar 1 januari 2016 toch niet heel veel is veranderd. Niks nieuwe start?

Een nieuw jaar, een nieuwe start?

Er meldden zich weliswaar  minder slachtoffers bij de eerstehulpposten van de ziekenhuizen, maar onder hen waren er wel meer die blind waren geraakt aan één of twee ogen. De vraag is dan gerechtvaardigd of de voorlichting en bewustwordingscampagnes effect hebben gehad: minder slachtoffers, maar ernstiger aandoeningen.

Reddende engel?

Of wel, komt nu dan echt die transformatie van de veiligheidskundige zeurpiet tot preventieve reddende engel? Binnen de Stichting Preventieprofessionals zien we steeds duidelijker dat er veel gedegen wetenschappelijk onderzoek is gedaan waaruit blijkt dat de combinatie van brede preventie met innovatie een geweldig rendement geeft voor bedrijven en de staatskas. Dit is inmiddels breed uitgedragen, onder andere door de ISSA en dr. Ilmarinen. Toch zijn er tienduizenden mensen die lijden aan een beroepsziekte, van wie er duizenden voortijdig sterven.

Schrijnende voorbeelden

In het tv-programma ‘De Monitor’ zien we steeds weer nieuwe schrijnende voorbeelden van  onnodig verwoeste levens. Dat gaat niet alleen om de feitelijke slachtoffers,  maar ook om hun partners, familie en vrienden. Lees het boek van Laura Brugmans En toen ging de bel over haar leven na het verlies van haar man door een bedrijfsongeval. Nadien richtte zij de Stichting Arbeidsongevallen op, die directe steun biedt aan nabestaanden en ernstige slachtoffers. De stichting wil graag dat de preventie van ongevallen verbetert. Dat betekent in onze ogen: meer aandacht van iedereen in het bedrijf voor preventie. Voortdurend en zonder compromissen.

Preventie-uitdaging

Durven en kunnen de huidige arboprofessionals die preventie-uitdaging wel aan? Het lijkt erop dat er maar weinigen zijn die zich doorontwikkelen tot een strategisch adviseur, die de werkgever en ondernemingsraad feilloos de goede kant op begeleidt. Dat kan natuurlijk een gevolg zijn van de economische malaise en de vele verantwoordelijkheden die men heeft. Maar enige reflectie is misschien wel op zijn plaats. Wat zijn de vooruitzichten als er doorgaan op de ingeslagen weg? Als de huidige trend zich doorzet: steeds minder werk tegen steeds lagere tarieven.

Alternatieve route

De alternatieve route kost wel extra inspanning, maar biedt hoopvolle uitzichten. De barrières zijn overigens ook goed zichtbaar. Die zijn heus te slechten. Een eerste uitdaging hebben we al vastgesteld: het aanhalen van de banden tussen het lijnmanagement en andere deskundigen; het versterken van de samenwerking tussen werkgevers en professionals. Moet er wel met spoed worden gewerkt aan de status/positie/competenties van de interne preventiedeskundige. Upgraden naar gewaardeerde gesprekspartner van de werkgever en de medezeggenschap. Een mooie uitdaging.

Een nieuw jaar, een nieuwe start? Misschien toch!

Gerard de Groot | voorzitter Preventieprofessionals Nederland

Reageer op dit artikel