blog

De toekomstige werkplek van generatie Z

Gezond werken

De toetreding van generatie X tot de arbeidsmarkt begin 2000 viel samen met een drastische verschuiving richting nieuwe technologie. Die leidde al tot een revolutie in werkrelaties. En nu is daar generatie Z.

De toekomstige werkplek van generatie Z

Recent las ik een artikel met de titel van deze blog in het TvOO (Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties) over dat zeker 65% van generatie Z impact zal hebben op de arbeidsmarkt, dankzij een nieuwe manier van werken.  Het artikel ging in op het feit dat organisaties wellicht niet tegemoet kunnen komen aan de behoeften en wensen van  deze generatie werknemers van 19 jaar of jonger, die binnenkort de arbeidsmarkt betreedt. Al lezende vroeg ik mij af welke nieuwe behoeften we kunnen verwachten met de komst van generatie Z. En wat heeft dit voor invloed op de arbeidsomstandigheden?

Altijd ‘connected’

De aanwezigheid van verregaande digitale technologie is de norm bij generatie Z. Dit in tegenstelling tot alle voorgaande generaties die – in meer of mindere mate – zijn opgegroeid in tijden waarin we nog gebruik moesten leren maken van die digitale technologie. Generatie Z is opgegroeid in de 24/7 informatiemaatschappij en informatie is overal, die moet slechts gevonden worden. Deze generatie is dus altijd ‘connected’, ongeacht het apparaat waarmee, en werkt waar en wanneer zij wil. Dat vraagt om flexibele werktijden.

Flexibiliteit

Flexibiliteit en vrijheid betekent werken met doelen. In de praktijk betekent dit: targets stellen. Het lijkt aanlokkelijk om meer ‘vakantie’ te hebben, maar dat vraagt om discipline, want werk en privé gaan steeds meer in elkaar over. Verplichtingen en strakke deadlines gaan veelal gepaard met extra werkinspanning en stress en dit kan uiteindelijk leiden tot burn-out.

Samenwerking

De nieuwe generatie werknemers heeft drie keer zoveel interesse in organisaties die technologie inzetten om efficiënter te kunnen werken. Zij hebben immers digitale vaardigheden te over en begrijpen hoe automatisch het op de werkvloer gaat. Face-to-face ontmoetingen blijven echter wel nodig. Jonge mensen zullen toch moeten communiceren met de oudere generaties, die gewend zijn in levende lijve te overleggen, overtuigen en informeren. Elke generatie heeft een eigen stijl van werken en samenwerken. Vertel jongeren niet hoe zij het moeten doen, maar inspireer hen met kennis en ervaring over wat zij moeten doen en met welk doel. Gesprekken zijn ook van belang om interne verhoudingen te bespreken, eventuele stressvolle elementen uit de werkrelatie te halen en signalen van overbelasting waar te nemen.

Mindset

Uit het genoemde artikel blijkt dat gebrek aan autonomie rond werktijden, onvoldoende technologische efficiency en gebrek aan communicatie door collega’s bronnen van frustratie zijn voor de nieuwe generatie werknemers. Organisaties en met name HR-afdelingen zullen hiermee aan de slag moeten om jonge, talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden. Daaruit zullen soms afspraken voortkomen rondom arbeidsvoorwaarden die wellicht niet passen in de bedrijfseigen regels ten aanzien van veilig en gezond werken. Werkplekinrichting in de brede zin des woord zal de komende jaren aan verandering onderhevig zijn. Dat vraagt om aanpassing van de mindset. Niet alleen binnen de boardroom, maar ook bij de verantwoordelijke voor arbeidsomstandigheden.

Petra Scheffers |  Lelie Consultancy

Reageer op dit artikel