blog

Duurzame dialoog

Gezond werken

Ik weet niet hoe het met u zit, maar waarschijnlijk is er niemand die niet duurzaam inzetbaar wil blijven.

Duurzame dialoog

Toch is duurzame inzetbaarheid (DI) een onderwerp dat bij veel werknemers nog steeds (te) laat komt bovendrijven: als de zestig in zicht komt, als ze zich niet fit voelen of als hun baan in het geding is.

Strategische agenda

Nu we de crisis steeds meer achter ons lijken te laten, zou je verwachten dat DI ook op de strategische agenda staat van bedrijven. Dat we stoppen met ons af te vragen wie dat moet betalen en gewoon samen aan de slag gaan. Maar helaas is er nog veel te doen, blijkt uit het Nationaal Onderzoek over DI in dit nummer. U leest daarin dat veel werkgevers hun eigen personeel weliswaar niet duurzaam inzetbaar vinden, maar dat ze DI desondanks niet op de strategische agenda hebben en er geen prioriteit aan geven. Omdat de urgentie ontbreekt. Voor u als professional dus een dood paard, zo lijkt het …

Patstelling

Een patstelling? Dat hoeft niet. Want DI kan aan het rollen gaan als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. En dat hoeft helemaal niet heel veel geld te kosten. Werknemers moeten proactief nadenken over hun eigen toekomst. Het is toch echt hun eigen verantwoordelijkheid om een ‘fit’ te houden met hun werk en geïnspireerd aan het werk te blijven. Het is de werkgever die bij de werknemers de wil daartoe kan aanboren. Hoe? Door ervoor te zorgen dat werknemers onderling met elkaar in gesprek gaan. Want door de dialoog houden collega’s elkaar scherp, aldus Arjella van Scheppingen. Dat past ook nog eens heel goed bij het begrip ‘positieve gezondheid’ zoals dat de laatste tijd opgeld doet (zie Vakblad Arbo 1/2-2016). De casus bij Fontys/Avans ondersteunt deze visie. Want DI bespreekbaar maken leidt in hun organisatie tot bewustwording en brengt werknemers in beweging, zo blijkt uit hun onderzoek.

Aanjagen

Wat is uw rol daarin? Voor u als arboprofessional loert de valkuil van het vingertje. U wilt nu eenmaal graag overtuigen. Maar in dit geval kunt u echt beter loslaten. Ervoor zorgen dat werknemers zelf oplossingen bedenken. Want pas dan gaan ze er ook echt mee aan de slag, zoveel is intussen wel duidelijk. Uw rol is de boel aanjagen.
Er zijn diverse manieren denkbaar waarop u kunt zorgen dat werknemers in beweging komen. Dat kan echt van alles zijn. Maar het gaat erom dat u werknemers verleidt om lekker aan het werk te zijn, daar de gevolgen van te onderkennen en keuzes te maken. De dialoog over DI kan de werknemer, de werkgever én u als professional dus veel opleveren.

 

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

[box type=”shadow” ]Wilt u zich verdiepen in wat positieve gezondheid kan betekenen voor werk? Steek uw licht op bij het congres Positieve gezondheid op de werkvloer op donderdag 9 juni in Corpus Leiden.[/box]

Reageer op dit artikel