blog

Arbo mag niks kosten

Gezond werken

Veel organisaties hebben zware jaren achter de rug en daarbij is vaak het mes gezet in de kosten. Die bezuinigingslijn zie ik steeds vaker ook bij arbo-investeringen terugkomen.

Arbo mag niks kosten

Aan de ene kant terecht, want een gezonde organisatie heeft meer opbrengsten dan kosten. Aan de andere kant zijn er ook kosten, of beter gezegd investeringen, die de opbrengsten kunnen verhogen.

Groot aantal arbo-investeringen bedrijfsmatig van toegevoegde waarde

Helaas zien organisaties uitgaven op het gebied van arbeidsomstandigheden vaker als kosten waarop te bezuinigen valt dan als investeringen die wat opleveren. En dat is jammer, want een groot aantal arbo-investeringen zijn bedrijfsmatig van toegevoegde waarde. Daarbij kan het gaan over het toenemen van prestaties, verminderen van fouten of toename van concurrentiekracht.

Twee teams: werkdruk versus bevlogenheid

Ik neem als voorbeeld het thema stress. Stelt u zich twee teams voor.

In team 1 klagen de medewerkers over ongezonde werkdruk. De samenwerking is matig, zowel binnen het team als met andere teams. Fouten mogen medewerkers eigenlijk niet maken, die blijven vaak uit beeld. Daar leert de organisatie dus ook niet van. De leidinggevende is veel tijd kwijt met brandjes blussen. Als medewerkers ziek zijn, is de leidinggevende alleen geïnteresseerd in het moment waarop ze weer aan het werk komen. Irritaties komen veel voor en er heerst een klaagcultuur. Dat laatste wil onder andere zeggen dat iedereen bij zaken die mis gaan de oorzaak altijd eerst bij de ander zoekt. Medewerkers vinden dat het management slecht functioneert en het management is ontevreden over de inzet en betrokkenheid van de medewerkers.

Team 2 bestaat uit bevlogen medewerkers. De kernwaarden van dit team zijn focus, samenwerken en zorg voor elkaar. Deze waarden heeft het team zelf geformuleerd en vertaald naar concreet gedrag. Medewerkers geven elkaar op een constructieve manier feedback. Er is een oneindig budget voor complimenten dat dit team ook daadwerkelijk gebruikt. In werkoverleggen start dit team met te kijken naar wat goed gaat, met een rondje successen delen. En daarna naar wat beter kan door met elkaar te kijken waar de teamleden van fouten kunnen leren. Medewerkers werken met plezier en hebben vaak niet in de gaten als het einde van de werkdag in zicht komt.

Investeren verdient zich dubbel en dwars terug

Hoe zit het met de prestaties van de twee teams? Er is geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig om te snappen dat team 2 meer toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. En dat medewerkers liever in 2 team werken. Zo’n verschil is uiteraard niet vanzelf gekomen. Team 2 heeft geïnvesteerd in zichzelf en dat verdient zich dubbel en dwars terug in productiviteit, minder fouten en klanttevredenheid. En dat zijn zaken die het verschil maken. Hoe zal het zijn als team 1 deze investering ook pleegt en dezelfde richting op gaat?
Bij het verlagen van verzuim gaat het vaak om een winst in de orde van grootte van enkele procenten. Als het gaat om beter presteren kan de winst van deze arbo-investering oplopen tot tientallen procenten. Voor de wetenschappers onder ons: volgens professor Bakker is er een positief verband tussen bevlogenheid en prestaties. Ik vermoed zo maar dat er een negatief verband bestaat tussen een klaagcultuur en prestaties.

Wat gaat uw organisatie doen om het werkplezier en de bevlogenheid, en daarmee de prestaties, te stimuleren?

Huub Pennock | organisatie-ergonoom bij Ergo-balans en De Goede Praktijk, ondersteunt organisaties om van ongezonde werkdruk naar meer werkplezier te komen.

 

[box type=”shadow” ]> Werken aan werkdruk? Doe mee aan de bootcamp Werkdruk.

Weet waar u staat, doe de Sneltest Werkdruk.[/box]

Reageer op dit artikel