blog

Gek van je werkplek

Gezond werken

Natuurlijk, iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. En inderdaad, niet iedereen heeft die. Maar er wordt ook heel wat afgeouwehoerd over dit onderwerp, zeker op kantoor.

Gek van je werkplek

Daar komt veel emotie bij kijken. Want een werkplek voelt voor velen ook een beetje als wat een werkgever ‘voor jou over heeft’. Bij sommigen kan dat heel diep zitten.

85 procent van werknemers is ontevreden over werkomgeving

Waren het in het verleden vooral de hoeveelheid plafondplaten (zeg: vierkante meters) van de werkkamer waarover de gemoederen behoorlijk verhit konden raken, tegenwoordig vinden we ongestoord werken het allerbelangrijkste. Waar zit ik in de kantoortuin? Zit ik bij het raam? Is het te warm of te koud? Klaagt mijn buurvrouw te veel over ditjes en datjes of belt mijn buurman de godganse dag, terwijl hij toch makkelijk even weg kan lopen? Onderzoek laat zien dat 85 procent van de werknemers ontevreden is over hun werkomgeving, omdat ze zich er niet kunnen concentreren. Gek worden ze ervan.

Klagers in kantoortuin kunnen sfeer verzieken

Er zijn ergernissen over geluid en gebrek aan privacy. Waarbij er overigens een groot verschil bestaat tussen wat medewerkers vinden van de kantoortuin en de mening van hun veelal met een eigen kamer gezegende managers. Wat het erger maakt is dat de klagers in een kantoortuin de sfeer behoorlijk kunnen verzieken. Zij klagen, maar wagen het niet om iets te ondernemen, omdat “dat toch niet lukt”. Hun collega’s durven hen er niet op aan te spreken, want “verder is Jan of Piet zo aardig”. Jammer, want het werkplezier van hele afdelingen kan er danig van onder nul zakken.

Mentaliteit en organisatiecultuur spelen ook rol

Uiteraard moet een werkgever zich houden aan het Arbobesluit en zorgen voor een werkomgeving waar medewerkers graag willen zijn en niet iedere dag hun werkuren aan het aftellen zijn. Een goede fysieke werkplek is daarbij zeker van belang, maar mentaliteit en organisatiecultuur spelen net zo goed een rol. Met een goede relatie tussen collega’s onderling en tussen baas en werknemers neemt het werkplezier met sprongen toe. En daarmee de productiviteit. Dat is een proces dat nooit stil hoort te staan.

Belangrijke factor werkplezier: controle over werkplek

U als arboprofessional kunt hierbij een rol spelen. Want een belangrijke factor voor werkplezier is de controle die mensen over hun werkplek ervaren. Faciliteer dat collega’s, werknemer en leidinggevende elkaars klachten serieus nemen. Probeer samen met HR en Facilitair oplossingen te vinden waarbij iedereen zich wel voelt. Want die zijn er heus. De collega’s zijn, in deze tijden van plaats- en tijdonafhankelijk werken, voor velen zelfs de belangrijkste reden om naar kantoor te komen. Uiteindelijk is het doel om een effectieve werkomgeving te ontwerpen die samenwerking stimuleert, maar waar de productiviteit niet onder lijdt. Iedereen kan daar een positieve rol bij vervullen. Zo gek is dat toch niet?

 

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

[box type=”shadow” ]

> TIP: Meer lezen over de op wetenschappelijk onderzoek gestoelde effecten van de kantooromgeving? Lees de bijbel van de werkplekinrichting ‘Aangetoonde effecten van het kantoorinterieur’ van prof. dr. Peter Vink.

> TIP: Werken aan het gedrag van uzelf en medewerkers in uw organisatie? Kom naar de Praktijkdag Grip op gedrag op 22 november 2016 in Veenendaal.[/box]

Reageer op dit artikel