blog

Gelukkig aan het werk

Gezond werken

Bent u gelukkig aan het werk? Of wilt u daar in dit nieuwe jaar verbetering in brengen? Elk jaar maakt de Verenigde Naties een lijst, het World Happiness Report, met daarin de gelukkigste landen ter wereld. Wij staan op plaats 7.

Gelukkig aan het werk

Nederlanders scoren vooral het hoogst op lichamelijke beweging. Wij fietsen, lopen en sporten veel en dat maakt kennelijk gelukkig.
Ik weet niet of het u verbaast, maar gaat het om gelukkige werknemers dan staat Nederland op de zesde plaats, zo blijkt uit de jaarlijkse Global Workforce Happiness Index. Wij schijnen het laatste jaar ook gelukkiger te zijn geworden, want vorig jaar kwamen we niet verder dan plek 14.

GWH-indexGelukkige mensen, gunstige arborisico’s

Maar: waar zijn al die gelukkige mensen? Ze werken toch niet allemaal bij Buurtzorg, Tony Chocolonely of Coolblue; de organisaties met een ‘happy’ cultuur en gelukkige, gezonde en productieve medewerkers? Of hebben de enquêteurs vooral een neus voor gelukkige mensen? Kijken we naar recent Europees onderzoek, dan blijkt dat we ook op arborisico’s gunstiger scoren dan werknemers elders in Europa. Kennelijk vinden we ook dat werk een positieve invloed op onze gezondheid heeft en dat we bevlogen zijn in ons werk. Klinkt erg positief. Nog vrolijker worden we als we lezen dat Nederlandse bedrijven, vaker dan Europese, een arbobudget hebben en maatregelen nemen om fysieke en psychosociale risico’s terug te dringen. Chapeau!

Er is nog meer: in de recente Arbobalans kunnen we zien dat 82% van onze werknemers de eigen gezondheid als (zeer) goed beoordeelt. Waarom houden wij ons eigenlijk nog met arbo bezig?

Maar: 4100 mensen stierven aan beroepsziekte

Toch laat diezelfde Arbobalans zien dat in ons land in 2013 naar schatting 4100 mensen stierven aan een beroepsziekte. Dat 211.000 werknemers in 2015 lichamelijk of geestelijk letsel opliepen door een ongeval tijdens het werk. En dat de gezondheidszorg, het openbaar bestuur, de bouw, het vervoer, de industrie en het onderwijs nog steeds een bovengemiddeld verzuimpercentage kennen. Ook verandert door de toenemende digitalisering en robotisering de aard van ons werk. Dat geeft onzekerheid en heeft gevolgen voor onze duurzame inzetbaarheid. En inmiddels hebben ruim 1 miljoen Nederlanders een flexibele arbeidsrelatie. In 2020 zal dat ruim 30% van de beroepsbevolking zijn, zo is de verwachting. We weten al dat de werkomstandigheden van zzp’ers sterk kunnen verschillen van die van werknemers.

Laten we onszelf in dit nieuwe jaar gelukkig prijzen als we lekker aan het werk zijn. En dat ook vooral uitdragen in onze directe omgeving. Tegelijkertijd blijven we bezig met zaken die beter kunnen, want er is nog genoeg te doen. De NVVK wijdt trouwens binnenkort haar congres aan ‘geluk’.

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

 

> Praktische aanpakken en maatregelen voor ziekten door werk? U vindt het in het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’.

Reageer op dit artikel