blog

Seks of ergonomie?

Gezond werken

Er is een vraag die zich steeds weer opdringt. Wat is nu een succesvolle manier om een betere werkplekinrichting aan te prijzen: seks of ergonomie?

Seks of ergonomie?

Op het wereld-ergonomiecongres IEA 2015 in Australië was een aantal presentaties gewijd aan werkplekinrichting en kantoorbouw. Net als in mijn boek, trouwens.

Aandacht van potentiële kopers

Op hetzelfde congres waren ook presentaties over het interieur van auto’s. Ook daar speelt het probleem. Hoe moet je van een goed interieur snel de voordelen laten zien en hoe moet je aandacht vragen van potentiële kopers? Dit is geen nieuw dilemma.

Mooie vrouwen op de motorkap

Al in 1988 presenteerde professor Najmedin Meshkati uit Amerika dat Nissan, Ford en General Motors geen aantrekkelijke vrouwen meer bij de advertenties van auto’s plaatsten, maar het comfort en bedieningsgemak als lokker gebruikten. Hij stelde dat ergonomie werd gebruikt in de advertentie, in plaats van seks. De vraag is ook nu nog wat beter verkoopt.

Weinig case control-onderzoeken

Inmiddels verschijnen er steeds meer artikelen waarin de voordelen van een goede werkplekinrichting worden aangetoond. Er zijn veel indicaties dat een goede werkplekinrichting de productiviteit, gezondheid en innovativiteit positief beïnvloeden. Helaas zijn weinig van die studies echte case control-onderzoeken, waarbij twee groepen medewerkers in dezelfde werkplekinrichting werken, met één gewijzigd factor bij één groep en de andere als controlegroep. Dat was ook de conclusie van Brewer e.a. (2006), die 7.313 studies hebben bekeken.

Betere werkplek, minder discomfort

Robertson (2015) presenteerde op het IEA-congres een studie waarbij 750 werknemers een betere werkplek kregen. Beter betekent in dit geval: een goede instelling van de tafelhoogte, stoelhoogte en beeldschermpositie, meer communicatiemogelijkheden met degenen met wie men voor het werk moet communiceren, een meer open karakter van de inrichting en meer auditieve en visuele privacy. Daarnaast waren alle 750 werknemers opgeleid over het belang van dit alles. Bij de 500 werknemers in de controlepopulatie was alles gelijk gebleven. Het discomfort (een voorspeller van rug-, nek- en schouderklachten) was significant afgenomen en de 750 medewerkers gebruikten hun werkplek beter.

Seks verkoopt, ergonomie ook?

Het is jammer dat in dit specifieke onderzoek de productiviteit niet is gemeten. Er zijn weliswaar veel studies die aangeven dat meer comfort tot hogere productiviteit leidt, maar die hebben niet zo’n mooie case control-opzet. De gunstige effecten van ergonomie worden dus steeds vaker aangetoond. Maar of ergonomie nu een betere trigger is dan seks, blijft zeer de vraag.

Peter Vink | Hoogleraar Environmental Ergonomics aan de faculteit Industrial Design, TU Delft

 

Het_nieuwe_kantoorinrichten_75x75> TIP:
Nu verschenen: Het nieuwe boek van Peter Vink
‘Het nieuwe kantoorinrichten’ bij Vakmedianet.
Bestellen kan hier.

Bronnen
Brewer, S., Eerd, D. van, Amick, B.C., Irvin, E., Daum, K.M., Gerr, F., Moore, J.S., Cullen, K. & Rempel, D. (2006). Workplace interventions to prevent musculoskeletal and visual symptoms and disorders among computer users: a systematic review. Journal of Occupational Rehabilitation, 16(3), 325-358.
Robertson, M. (2015). Effects of a macroergonomics intervention: Examining the relationship of environmental control. Proceedings of the IEA 2015 conference, file 986 on the cd.
Reageer op dit artikel